Rekruttering - Intervjuteknikk & Utvelgelse - 2022Kursarrangør: Raad Gruppen AS
Sted: Bedriftsinterne kurs i hele landet
          Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 5850

Kurset har en praktisk tilnærming til det å gjennomføre en utvelgelsesprosess. Vi har fokus på kompetansebaserte intervjumetoder og intervjuteknikker. Kurset vil gjøre deg raskt bedre i stand til å velge den beste kandidaten fra søknadsbunken.

UTDRAG AV KURSINNHOLD:

FORBEREDELSER
• Rollen som rekrutterer og betydningen av gjennomføring av profesjonelle prosesser
• Hvorfor vi velger feil (psykologi og feilkilder)
• Hvordan forbedre prosessen (strukturet kompetansebasert rekrutteringsmetodikk)
• Utarbeidelse av stillingsanalysen
• Kompetansebegrepet i rekrutteringsprosessen
• Bruk av kompetansekravene til å velge rekrutteringsmetode
• Rekrutteringsmetodikk

UTVELGELSESPROSESSEN
• Feilkilder og fallgruver i utvelgelsesprosessen
• Ulike utvelgelsesmetoders egnethet (validitet og reliabilitet)
• Bruk av kompetansekravene fra stillingsanalysen i utvelgelsesprosessen
• Vurdering og kategorisering av søknader
• Riktig og feil bruk av magefølelse/intuisjon i utvelgelsen
• Bruk av bakgrunnssjekk

INTRODUKSJON TIL BRUK AV TESTVERKTØY
• Valg av testverktøy
• Feilkilder ved bruk av tester
• Betydning av validitet, reliabilitet, korrelasjon og normgrupper
• Evnetester
• Personlighetstester, BIG5/FFM

INTERVJUET
• Intervjutyper
• Intervjuteknikk
• Forberedelse til intervjuet
• Gjennomføring av intervju
• Dårlige spørsmålstyper i intervjuet
• Gode spørsmålstyper i intervjuet
• Oppbygging av spørsmålssekvens
• Intervjueradferd
• Uformelle intervju
• Førstegangsintervju
• Dybdeintervju
• Strukturert kompetansebasert intervju
• Kompetansebasert vurdering av kandidaten
• Forberedelse og gjennomføring av referanseintervjuet

KANDIDATSAMMENLIGNING OG UTVELGELSE
• Vurdering og bruk av kompetanser i kandidatvurderingen
• Sammenligning av kandidaters kompetanse
• Betydning av kompetansegap
• Valg av kandidat

MÅLGRUPPE
* Ledere som selv ønsker å gjennomføre gode utvelgelsesprosesser,
* HR-medarbeidere som ønsker å bygge opp kompetanse innenfor rekruttering og utvelgelse
* For deg som vurderer en karriere innenfor fagområdet rekruttering & utvelgelse.

BEGERNSET ANTALL DELTAKERE
Det er begrenset antall deltakere på hvert av disse kursene. Dette er for å sikre en optimal dialog og individuell tilpasning til den enkelte deltakers behov og situasjon gjennom kurset.

METODE
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av teori, forelesning, og individuelle oppgaver. Praktisk gjennomføring av en utvelgelsesprosess står i fokus.

Vi gir deg verktøy, hjelpemidler og maler som du kan bruke med en gang i prosessen.

KURSLEDERE
Alle våre kursledere har lang og bred operativ erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Dette kurset ledes av en erfaren bedriftsrådgiver som arbeider med rekruttering, search og utvelgelse til daglig

Ta kontakt hvis du ønsker tilbud på bedriftsinternt kurs.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
Kurset gjennomføres i Raad Gruppens kurslokaler og går over 1 dag fra kl. 08.30-16.00.

Kurset kan også gjennomføres som et bedriftsinternt kurs.

Du finner mer informasjon om våre rekrutteringskurs her: http://www.raad.no/hva-vi-gjor/rekrutteringskurs/

Målgruppe for kurset

Ledere og HR-medarbeidere som ønsker å bygge opp kompetanse innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse, eller for deg som vurderer en karriere innenfor faget.

Kursmateriell

Komplett kursmateriell med maler og verktøy for bruk i utvelgelsesprosessen.