Rekruttering: DNV-GL sertifiseringskurs - NettbasertKursarrangør: Raad Gruppen AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Kurset har studiestart hver dag, hele året. Du kan starte kurset med en gang du har registrert deg.
Pris: 5850

Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV-GLs standard for rekrutteringspersonell.

Kurset gir en grundig innføring i emner knyttet til DNV GLs standard for rekrutteringspersonell.

Formålet med sertifiseringen er at et upartisk sertifiseringsorgan skal kunne bekrefte at en person har relevante forkunnskaper og dokumentert kompetanse iht.
DNV GLs standard for sertifisering av rekrutteringspersonell. Videre at denne kompetansen opprettholdes i sertifikatperioden. Intensjonen med ordningen er at man på en forutsigbar måte sikrer et minimumsnivå for utøvelsen av faget.

DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og sikrer at du som har den minimumskompetansen som kreves for å drive med rekruttering.

Blant annet vil standardiseringen kunne bidra til:

* Generell kompetanseheving i bransjen.
* Sikre intervjuobjektet en etisk og profesjonell behandling
* Kvalitetssikring av kompetanse ved ansettelse av rekrutteringspersonell
* Forenkling ved valg av ekstern rekrutteringsleverandør
* Objektiv dokumentasjon av kompetanse for rekrutteringspersonellet
* Økt treffsikkerhet og økonomisk gevinst for rekrutterende virksomhet

Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GLs nettsider. (Se https://www.dnv.no/services/rekrutteringspersonell-52250)

Kostnader tilknyttet sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.

KURSLEDERE
Alle våre kursledere har lang og bred operativ erfaring fra ledende stillinger i næringslivet. Dette kurset ledes av en erfaren rådgiver som arbeider med rekruttering og utvelgelse til daglig.

Du finner mer informasjon om kurset her: https://raad-academy.teachable.com/

Målgruppe for kurset

* HR-leder eller HR-medarbeider som ønsker å bygge opp kompetanse innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse

* Ledere med personalansvar som selv skal ansette egne medarbeidere, og ønsker å gjennomføre rekrutterings- og utvelgelsesprosesser med høy kvalitet.

* Alle som ønsker å tilegne deg kompetanse for en karriere innenfor fagområdet rekruttering og utvelgelse.

Eksamen / sertifisering

Det er 3 innsendingsoppgaver for dette kurset. De vurderes med bestått/ikke-bestått.

Kurset er godkjent av Det Norske Veritas (DNV GL), og kvalifiserer deg til å gå opp til sertifiseringseksamen hvis du ønsker det. Bestått eksamen gir deg DNV GL – sertifikatet som sertifisert rekruttere