Reklamasjoner og hvordan håndtere dem - bedriftsinterntKursarrangør: KFB AS
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 timer
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs om reklamasjoner og hvordan håndtere dem for bedrifter.

Innhold:

Levetidsbetrakninger:
• Hva sier de forskjellige instanser
• Hva er realiteten

Referanseverdier:
• TEK 97 - TEK 10 - TEK 17
• NS - Norsk Standard - NS 3420
• Byggdetaljblader blader
• Byggkeramikkforeningen
• Rørhåndboka
• NEK 400
• Erfaringer

Tilstandsanalyse / tilstandsgrader:
• Tilstandsanalyse - nivåer
• Tilstandsgrader - nivåer
• Men hvor alvorlig er det egentlig - konsekvensvurderinger
• HVA MÅ GJØRES - HVA BØR GJØRES - OG HVA BØR VI IKKE GJØRE NOE MED

Hva foreligger av dokumentasjon:
• Gulvkonstruksjon
• Veggkonstruksjon
• Himling og lufttetting


Hva kan vi observere ved visuell befaring?

Gulv:
• Sluk og membran / mansjett
• Dobbel membran
• Membran ved terskel
• Riss i overgang gulv vegg
• Setningsskade
• Feilkonstruksjon
• Utfellinger av kalk / salter i støpemasser og sluk
• Utfellinger i fuger
• Bom i fliser
• Utlufting av innebygget badekar
• Varmekabler under kar
• Vanntest med blåse og pumpe
• Hurtigtest - lekkasjetest
• 24 timers test med referansekontroll
• Fall på gulv i nedslagsfelt
• Høyde fra OK slukrist til membran ved terskel
• Fallskisse skal tegnes!
• Tegn ut viktige detaljer


Hva kan vi observere ved visuell befaring?

Vegg:
• Fuktmåling - hvor / utslag / hva kan vi tyde av dette
• RF bak flis? - utslag ved gips og mangelfull påføring av membran
• Damptett løsning mot yttervegg og kalde rom
• Hvor viktig er det egentlig
• Bom i fliser - punktliming
• Riss i hjørner - viktig med gode bilder for å analysere
• Setningsskader
• Kun slipp og sprekkdannelser
• Utforming av silikonfuge
• Riss i fliser - sprekker eller krakelering
• Riss i fuge over 1. flis
• Utstyrsmonteringer i våtsone
• Hvordan ser disse ut

Fuger:
• Krakelering
• Misfarging
• Skader, falt ut, gått i oppløsning

Silikonfuger:
• Slipp
• Svertesopp
• Misfarging

Riss i fuge mot tak:
• Type fug
• Størrelse / utforming
• Heft

Innbygging:
• Badekar
• Innebygget sisterne
• Fordelerskap
• Rørgater - branncelleproblematikk

Himling:
• Fukt i tak i dusjsone
• Falsk trekk / luftlekkasjer
• Bruk av røykampuller

Ventilasjon:
• Innluft / spalte under dør
• Avtrekk
• «Papirtest»
• Test av trekk med røykampuller

Hvordan analyse seg fram til skadeårsak:
• Tanker og eksempler rundt skader og årsak

Tenk løsninger:
• Vær løsningsorientert - ikke problemorientert


Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Byggherrerepresentanter, Prosjektledere, Takstmenn, Formenn, Arkitekter. Utførende i alle faggrupper, men hovedfokus på membran og flisarbeider.

Forkunnskaper:
• Normal erfaring ifm våtrom er en fordel

Vis flere tilsvarende kurs: