Reiseutgifter - skille mellom arbeidsreise, yrkesreise - nettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: fra 700

Vi tilbyr nettkurs om reiseutgifter - skille mellom arbeidsreise, yrkesreise og pendlerreise. Ved håndtering av reiseutgifter så vil den skattemessige behandlingen avhenge av om reisen er en arbeidsreise, yrkesreise eller besøksreise.

Innhold:
Skillet vil både ha betydning for fradragsretten samt hvordan arbeidsgivers dekning av slike kostnader skal håndteres. Dette er et vanskelig skille som det er viktig å ha kontroll over, og på dette nettkurset får du en grundig gjennomgang av regelverket.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs om reiseutgifter

Timer:
• Regnskapsførere: 1 time skatte- og avgiftsrett
• Revisorer: 1 time skatterett
• Advokater: 1 time oppdatering

Pris:
• Ordinær pris: 1.000,00 kr
• Medlemmer: 700,00 kr

Litt om foreleser:
Joachim Johannessen er advokatfullmektig i Skattebetalerforeningen og har hovedfokus på fast eiendom, aksjer og selvstendig næringsdrivende. Han er en erfaren foredragsholder.