Rehab TrainerSted: Oslo
Oslo
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 9 dager
Pris: 19.900
Neste kurs: 19.02.2021 | Vis alle kursdatoer

Muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest. Bevegelse og trening er samtidig en av de aller mest potente tiltakene for å redusere smerte og gjenvinne ønsket funksjon. Vil du være en av de som forstår og håndterer disse utfordringene aller best?

Moderne smertevitenskap har tydeliggjort at smerte og redusert funksjon dreier seg om mye mer enn svake og stramme muskler eller stive og slitte ledd. Denne utdannelsen kommer til å fundamentalt endre forståelsen og tilnærmingen du har til bevegelse, skader og smerter!

• Ønsker du å forstå hva smerte er
• Ønsker du å forstå mekanismene for hvordan skader oppstår
• Ønsker du å forstå hvordan benytte prinsipper for trening som terapi


En av årsakene til hvorfor muskel- og skjelettlidelser plager flest og koster mest er at opplevelsen av smerte er noe av det mest komplekse fenomenet man kjenner til. I løpet av denne utdannelsen får du allikevel muligheten til å lære hvordan du kan navigere trygt gjennom de mange utfordringene som smerte og tapt funksjon fører med seg. Dette forutsetter imidlertid en grunnleggende ydmykhet ovenfor personen man ønsker å hjelpe og ikke minst over muskel- og skjelettlidelsers sammensatte og komplekse årsaksforhold.

Utdannelsen vil utfordre mange av de eksisterende mytene forbundet med årsak og tilnærming til muskel- og skjelettlidelser, men vil samtidig ivareta den kunnskapen du allerede har og integrere den med en moderne forståelse for smerte og bevegelse. Moderne smertevitenskap og en nevrobiologisk tilnærming til rehabiliteringsstrategier og skadeforebygging er en gjennomgående rød tråd i utdanningen.

I løpet av utdannelsen vil du tilegne deg relevant kunnskap om smerte, skademekanismer og få en grunnleggende forståelse for de vanligste muskel- og skjelettdiagnosene. Du vil lære deg prinsipper for å kunne vurdere hvilke faktorer som har betydning for rehabiliteringsprosessen og prognosen. Ikke minst vil du lære hvordan du kan tilpasse enhver øvelse til ethvert individ og til hvilken som helst situasjon.

Du vil få en grundig forståelse av hva som ligger i begrepene prehabilitering og rehabilitering, samt hvilke prinsipper og faktorer som har betydning for smerte, bevegelseskvalitet og god helse. Dette vil gjøre deg i stand til å veilede både mosjonister og toppidrettsutøvere gjennom akutte og kroniske plager, samt holde en overordnet strategi for rehabiliteringen.

Utdannelsen vil styrke din rolle som Personlige Trener, som ressursperson på treningssenteret og ikke minst for andre aktører allerede involvert i behandling av muskel- og skjelettlidelser.


Om utdanningen:
Utdanningen går over 3 x 3 dager og avsluttes med en praktisk/muntlig eksamen siste dag. Rehab Trainer anses som en videreutdanning og vi krever derfor at du allerede er utdannet Personlig Trener for å kunne melde deg på dette kurset. Dette er en krevende og utfordrende utdanning. Det er derfor sterkt anbefalt at du allerede har opparbeidet deg noe erfaring som Personlig Trener og at du forstår at det ikke finnes en quick fix løsning til muskel- og skjelettlidelser.


Kursinnhold:
• Eksisterende utfordringer med tilnærmingen til muskel- og skjelettlidelser
• Den biopsykososiale modellen for helse
• Grunnleggende moderne smertevitenskap
• Forskjeller ved akutt og kronisk smerte
• Nevrobiologiske betraktninger for læringsmekanismer, bevegelse, teknikk, prestasjon, skademekanismer og smertemekanismer.
• Biomekaniske og viskoelastiske betraktninger for prestasjon, bevegelighet, skademekanismer og smertemekanismer.

• De vanligste muskel- og skjelettdiagnosene for rygg, nakke, skulder, albue, hånd, hofte, kne, legg og fot.
• Prehabilitering, adaptabilitet, variabilitet
• Anamnese og bruk av bodychart som grunnlag for screening
• Funksjonell screening av overekstremitet, underekstremitet og rygg
• Prinsipper for rehabilitering basert på et moderne smertevitenskapelig og nevrobiologisk perspektiv.
• De ulike fasene av et rehabiliteringsforløp
• Betraktninger om ulike strategier og utfordringer ved rehabilitering


Målgruppe for kurset:
Forkunnskaper:
Rehab Trainer anses som en videreutdanning og vi krever derfor at du allerede er utdannet Personlig Trener for å kunne melde deg på dette kurset.


Eksamen/sertifisering:
Studenten vil forberedes til praktisk / muntlig eksamen fra første dag. Teoretisk eksamen er nettbasert. Kravene til bestått er som alltid hos AFPT 80% fremmøte og 80% korrekt på teoretisk eksamen. Praktisk / muntlig eksamen vurderes etter Ikke Bestått, Bestått og Vel Bestått.