Regnskapskonsulent - nettkursKursarrangør: Treider Fagskoler
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 semestre
Pris: 75.500

Vi tilbyr fagskoleutdanning til regnskapskonsulent som gir deg bred teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap og økonomi. Emnene er satt sammen slik at de gir deg kompetanse til å kunne jobbe i en økonomi- eller regnskapsavdeling.

Innhold:
Du lærer å utføre regnskap på en effektiv måte i dagens tempofylte arbeidshverdag. Utdanningen fokuserer på praktisk bruk av regnskapsteori, med reelle problemstillinger fra arbeidslivet. Du lærer blant annet regnskapsteori og relevant jus, fullstendig regnskap inkludert lønnskjøring i regnskapssystemet Tripletex, årsoppgjør og årsregnskap. Utdanningen er praktisk rettet slik at du kan gå rett ut i jobb etter fullført utdanning. Vi har tett kontakt med næringslivet, og som en del av utdanningens andre semester skal du gjennomføre en praksisperiode i en relevant bedrift.

Agenda:
• Regnskap (1 og 2)
• Regnskapssystem (1 og 2)
• Lønn og personal (1 og 2)
• Semesteroppgave (1 og 2)
• Årsregnskap
• Økonomistyring
• Praksis

Praksis:
Praksis gjennomføres som fire sammenhengende uker i april/mai i relevant bedrift. Praksisen bidrar til at du får nyttig erfaring og dermed blir enda bedre rustet for jobb etter avsluttet utdanning. Treider Fagskoler vil gi deg god veiledning ifm. søknad om praksisplass.

Lånekassen:
Regnskapskonsulent er godkjent for lån og stipend i Lånekassen

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker utdanning som regnskapskonsulent

Opptakskrav:
• Fullført og bestått videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.

Forkurs IT:
• Vi tilbyr et gratis, men obligatorisk forkurs i IT. Dette er nettbasert og gis tilgang til rett etter studiestart.

Forkurs i regnskap:
• Et eventuelt forkurs i regnskap legges inn som egne forkursdager i timeplanen. Forkurset erstatter ikke annen undervisning, men kommer i tillegg. Forkurset koster kr. 1.500.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer eksamensavgift. Lærebøker kommer i tillegg.

Eksamen / sertifisering

Eksamen første semester:
• Regnskap
• Semesteroppgave 1

Eksamen andre semester:
• Regnskapssystem
• Lønn og personal
• Årsregnskap og økonomistyring
• Semesteroppgave 2
• Praksisrapport

Ved bestått eksamen i alle emner, inklusive semesteroppgaven og praksisrapporten, utstedes vitnemål.