Regnskapsførers oppdragsdokumentasjon - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 timer
Pris: fra 1.700

Vi tilbyr kurs i regnskapsførers oppdragsdokumentasjon som nettkurs. Eksterne regnskapsførere skal alltid kunne dokumentere hva som er utført for hver enkelt oppdragsgiver, for eksempel i forbindelse ved etterkontroll og tilsyn.

Innhold:
Regnskapsførere må derfor utarbeide og oppbevare oppdragsdokumentasjon som inneholder vesentlige opplysninger om oppdragsgiver og regnskapsoppdraget og som viser at oppdraget er utført i samsvar med oppdragsavtalen, gjeldende lovkrav og god regnskapsføringsskikk. Kurset gir en forståelse for regelverket som gjelder for utarbeidelse og oppbevaring av oppdragsdokumentasjon og hvordan kravene kan oppfylles.

Agenda:
• Regelverk
• Formål
• Virkeområde
• Kort om KS Komplett
• Rutiner og systemer mv.
• Ansvar for oppdragsdokumentasjonen
• Oppdragsdokumentasjon vs. regnskapsmateriale
• Språk
• Tidspunkt for utarbeidelse
• Innhold
• Alle regnskapsoppdrag
• Faktureringsoppdrag
• Lønnsoppdrag
• Betalingsoppdrag
• Bokføringsoppdrag
• Årsoppgjørsoppdrag
• Rene rapporteringsoppdrag
• Tilgang
• Oppbevaring og sikring

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Bokf. 3 timer

Revisor:
• Regn 3 timer

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg hovedsakelig mot eksterne regnskapsførere som skal dokumentere sin oppdragsutførelse.