Regnskapsanalyse er kontantstrømanalysenKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Høyres Hus
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian IV´s gate 7, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.800

En regnskapsanalyse kan bidra til at du får betydelig økt forståelse for fundamentale forhold i bedrifen enn det du kan få ved en gjennomgang av det offisielle årsregnskapet.

På kurset gjennomgår vi sjekkpunkter for kvaliteten av de presenterte opplysninger i årsregnskapet, og viser hvordan du kan vurdere risiko knyttet til selskapets avkastning, likviditet, finansielle struktur og soliditet.

En særlig viktig del av en regnskapsanalyse er kontantstrømanalysen, og med dette kurset vil du få et svært nyttig hjelpemiddel i virksomhets¬ styringen.

Kursinnhold
• Hvordan bygger du opp en kontantstrømanalyse?
• Hvilken informasjon kan du hente ut fra kontantstrømanalysen?
• Slik velger du ut – og tolker – relevante nøkkeltall.
• Hvilke nøkkeltall bør ses i sammenheng, og hva sier de sammen?
• Vær trygg på at selskapet har forsvarlig egenkapital og
• Praktisk rettet: Vi viser hvordan metodene skal brukes i praksis

Målgruppe for kurset

Dette kurset passer for deg som vil jobbe mer i dybden på regnskapet og som vil bruke regnskapsdata til å gi bedre råd til kundene.