Regnskap og insolvens - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 1/2 time
Pris: fra 1.750

Vi tilbyr kurs i regnskap og insolvens som nettkurs. Kurset vil gjennomgå de fallgruver og risikoer som påhviler regnskapsfører, daglig leder og styremedlemmene i forkant av mulig konkurs.

Herunder:
• Hvilke grep kan, bør og må de involverte ta for å unngå erstatningsansvar ved eventuell konkurs
• Hvordan verdsettes eiendelene i balansen når konkurs truer
• Sammenhengene mellom likviditet og soliditet
• Rapportering til det offentlige, bank og andre når konkurs truer: både vedrørende rapportenes hyppighet og rapportenes innhold.
• Forholdet til nærstående parter som eiere, styremedlemmer, daglig leder, selskap i samme konsern, viktige kunder eller leverandører, etc.

Kursinnhold:
• Vilkår for insolvens - illikviditet og insuffisiens
• Sammenheng mellom et foretaks likviditet og foretakets balanseførte verdier
• Årsberetningens innhold
• Utvidede notekrav
• Krav til raskere og / eller hyppigere rapportering
• Krav til flere styremøter
• Krav til flere (ekstraordinære) generalforsamlinger
• Konsekvenser i praksis av manglende oppfylling av formalkrav
• Spesielle hensyn vedrørende nærstående parter: herunder ekstraordinær betaling, innfrielse av fordringer, konvertering av fordring/gjeld til EK, uttak av eierlønn når eier tidligere har avstått fra å få utbetalt lønn pga. selskapets vanskelige økonomiske stilling, etc.

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 1 time
• Rettsl. 2,5 timer

Revisor:
• Regn 1 time
• Annet 2,5 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er tilpasset deg som er regnskapsfører, daglig leder eller styremedlem i foretak som sliter økonomisk.