Regnskap og bokføring 2018 - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 5 timer
Pris: 3.500

Vi ser på oppdateringen til ny regnskapslov. Innenfor NRS 8 vil det dreie seg om oppdatering innen god regnskapsføringsskikk for små foretak, samt en del andre emner.

Kurset tar for seg regelendringer, standardformat for bokførte opplysninger, kapitalnedsettelser, kjøp av egne aksjer, oppdatering av aksjeloven, vurderingsregler av anleggsmidler. Nettkurset er regnskapsfokusert, men gjelder også bokføring og selskapsrett, i tillegg til en del andre områder.

Med andre ord, et kurs som gir deg et godt faglig utbytte.

Målgruppe for kurset

For revisorer:
For regnskapsfører:
For advokater: