Refusjoner fra NAV - offentlig sektor - nettkursKursarrangør: Infotjenester AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 11:00
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.950

Vi tilbyr nettkurs om refusjoner fra NAV - offentlig sektor. Har du gode rutiner eller dårlig samvittighet når det gjelder refusjoner fra NAV? Mange arbeidsgivere kjenner ikke regelverket godt nok når det gjelder arbeidet knyttet til refusjoner.

Innhold:
Vi tilbyr deg derfor et to timers kurs som gir økt trygghet og kontroll med dette arbeidet, slik at store pengesummer kan spares. På to timer får du som jobber med refusjoner kunnskapen du trenger både når det gjelder refusjon av sykepenger og omsorgspenger, samt refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger. Vår erfarne rådgiver, Berit Stokstad, går gjennom pliktene for medarbeider og leder, og anbefaler deg solide rutiner knyttet til hvem, hva og hvordan når det gjelder arbeidet med refusjoner.

Du vil lære om:
• Pliktene for medarbeider og leder når det gjelder refusjonskrav
• Hva kan du egentlig spørre den ansatte om når det gjelder stønader fra NAV
• Hva kan du kreve av informasjon fra NAV
• Hvordan skal refusjonskravet dokumenteres
• Fastsetting av beregningsgrunnlaget

Program:

1) Refusjon av sykepenger og omsorgspenger:
• I hvilke situasjoner kan det gis refusjon
• Refusjon ved nyansettelse og etter permisjoner
• Konsekvenser ved ulovlig fravær
• Refusjon av arbeidsgiverperioden
• Hvordan skal fravær meldes og dokumenteres for å sikre rett til lønn
• Sikre korrekt bruk av egenmelding / sykmelding
• Tips og råd for beste håndtering av refusjoner og sykepenger
• Inntektsmeldingen og Søknad om sykepenger

2) Refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger:
• Hva må arbeidstaker avklare med arbeidsgiver
• Hva må arbeidstaker avklare med NAV
• Tips og råd for beste håndtering av refusjon av foreldrepenger
• Inntektsmeldingen og Digital søknad om foreldrepenger

Målgruppe for kurset:
Personer som jobber med lønn og refusjon ved fravær i offentlig sektor

Etterutdanning:
Regnskapsfører: 2 t rettslære - Revisor: 2 t annet

Kursholder: Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Simployer siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.