Refusjoner fra NAV - nettkursKursarrangør: Infotjenester AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00
Varighet: 2 timer
Pris: fra 1.950

Vi tilbyr kurs om refusjoner fra NAV som nettkurs. Har du gode rutiner eller dårlig samvittighet når det gjelder refusjoner fra NAV? Mange arbeidsgivere kjenner ikke regelverket godt nok når det gjelder arbeidet knyttet til refusjoner.

Innhold:
Vi tilbyr deg derfor et to timers kurs som gir økt trygghet og kontroll med dette arbeidet, slik at store pengesummer kan spares. På to timer får du som jobber med refusjoner kunnskapen du trenger både når det gjelder refusjon av sykepenger og omsorgspenger, samt refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger. Vi går igjennom pliktene for medarbeider og leder, og anbefaler solide rutiner knyttet til "hvem, hva og hvordan" når det gjelder arbeidet med refusjoner.

Du vil lære om:
• Pliktene for medarbeider og leder når det gjelder refusjonskrav
• Hva kan du egentlig spørre den ansatte om når det gjelder stønader fra NAV
• Hva kan du kreve av informasjon fra NAV
• Hvordan skal refusjonskravet dokumenteres


Program:

Refusjon av sykepenger og omsorgspenger:
• I hvilke situasjoner kan det gis refusjon
• Refusjon ved nyansettelse og etter permisjoner
• Konsekvenser ved ulovlig fravær
• Refusjon av arbeidsgiverperioden
• Hvordan skal fravær meldes og dokumenteres for å sikre rett til lønn
• Sikre korrekt bruk av egenmelding / sykmelding
• Tips og råd for beste håndtering av refusjoner og sykepenger
• Inntektsmeldingen og Søknad om sykepenger

Refusjon av foreldrepenger og svangerskapspenger:
• Hva må arbeidstaker avklare med arbeidsgiver
• Hva må arbeidstaker avklare med NAV
• Tips og råd for beste håndtering av refusjon av foreldrepenger
• Inntektsmeldingen og Digital søknad om foreldrepenger


Kursholder: Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Målgruppe for kurset

Personer som jobber med lønn og refusjon ved fravær i privat eller offentlig sektor