Refleksjon i klasserommet og i vurderingssituasjonerKursarrangør: BRO AOF
Sted: Kurslokalet Hesten
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Kristian Augusts gate 6, 0164 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 12:30 - 15:30
Varighet: 3 timer
Pris: 990
Neste kurs: 14.01.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs om refleksjon i klasserommet og i vurderingssituasjoner. Det er ikke alltid like lett å engasjere alle elevene i klasseromsdiskusjoner. I dette kurset vil vi utforske ulike måter å få flere elever til å engasjere seg og dermed utvikle evnen til refleksjon.

Innhold:
Fagfornyelsen legger stor vekt på at elevene skal lære seg å stille spørsmål og å finne svar på disse. Ikke bare skal de kunne reflektere over sentrale problemstillinger innenfor sitt fagområde, de skal også kunne se sammenhenger mellom fag. Elever som lærer å formulere spørsmål, søke svar og uttrykke sin forståelse på ulike måter, vil gradvis kunne ta en aktiv rolle i egen læring og utvikling.

Kravet til refleksjon utfordrer også vår måte å vurdere på: Hvordan kan vi legge til rette for refleksjon i prøvesituasjoner? Hva slags tilbakemeldinger fremmer elevenes evne til å forstå og forbedre egne tekster? Må vi alltid gi elevene en karakter når de har en prøve? Målet for dagen er at du, etter å ha fått presentert mange konkrete undervisningsopplegg, sitter igjen med 3 - 4 opplegg som du kan ta i bruk i ditt eget klasserom.

Agenda:
• Fagfornyelsen
• Ulike veier til refleksjon i klasserommet
• Læringsfremmende vurderingssituasjoner

Kursholder: Rikke Pihlstrøm

Rikke Pihlstrøm har undervisningserfaring fra studiespesialiserende, yrkesfag og International Baccalaureate (IB-linjen). Har også i flere år vært universitetslektor i engelsk fagdidaktikk på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Har gjennomført Lederskap og omstilling i skolen (BI), og er forfatter og medforfatter av Teaching English in Norway (Universitetsforlaget 2013) og Targets (Aschehoug 2015).

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for lærere som underviser på ungdomstrinnet, i videregående skole og i voksenopplæringen, både for minoritets- og norskspråklige elever.