Rask innføring i digital strategi - webinarKursarrangør: Webgruppen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: kl 09:00 - 12:00
Varighet: 3 timer
Pris: 3.990

Vi tilbyr kurs som holdes som webinar via Zoom med rask innføring i digital strategi. Etter kurset skal du kunne begynne å utforme en konkret, digital strategi for din virksomhet. Du skal også vite hvordan du kan styre etter denne strategien, og hvilke KPI’er du bør følge med på underveis.

Innhold:
Alle virksomheter trenger en digital strategi. Dette dokumentet er et levende og justerbart styringsinstrument, men reflekterer hvor bedriften ønsker å gå med digitale virkemidler og hvilke taktikker og tiltak som skal iverksettes for at dette skal skje. I dette oversiktskurset får du en gjennomgang av elementene i en digital strategi, og hva de kan og bør inneholde.

Program:
1) Hva omfatter en digital strategi:
• Hva er definisjonen på en digital strategi
• Hvilke elementer bør inngå
• Hvordan henger en digital strategi sammen med markedsplan, innholdsplaner mm.

2) Målgruppe-research og digitalt bokettersyn:
• Betydningen av personas og tydelige målgrupper
• Hvilke kanaler bør du kartlegge, og hva bør du se på
• Hvordan kvantifisere dine funn

3) Konkurrentanalyse og posisjonering:
• Tips for å gjøre konkurrentanalyse
• Ditt why og din unikhet
• Tips for en tydelig posisjonering

4) Kanalvalg og kundereise:
• Hvilke kanaler kan du bruke til hva
• Hvordan passer de forskjellige kanalene inn i kundereisen
• Hvordan blinke ut relevante tiltak

5) Ressurser og rapportering:
• Hvordan tenke rundt relevant ressursallokering
• Hva er relevante KPI’er å rapportere på
• Sett opp relevante ansvarsområder

Kursleder: Jakob Thyness

Jakob er sertifisert digital markedsfører, UX-sertifisert, kursleder og partner i Webgruppen. Han har arbeidet med webdesign og visuell web-kommunikasjon siden 1994, både i byråsammenheng og som frittstående rådgiver. Han har spesialisert seg på visuell web-kommunikasjon og brukeropplevelse, og har bred erfaring fra nettsteder både i privat og offentlig sektor.

Gjennomføring av webinaret:
I forkant mottar du en epost med lenke til webinaret. Denne kan du klikke på til avtalt tid, og komme inn i webinar-rommet. Eposten med påloggingslenke blir sendt ut automatisk så fort du har webinaret. Hvis du ikke har mottatt denne, anbefaler vi at du sjekker søppelpostmappen din.

Utstyr og software:
For heldagskurs anbefaler vi at du bruker PC/Mac. Dette gjør at du får større skjermstørrelse og dermed kan se både kursleder, presentasjoner og skjermdelinger bedre. På PC/Mac trenger du bare en vanlig nettleser for å delta.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs med rask innføring i digital strategi som webinar

Kursmateriell:
Som del av kursmateriellet får du også oversendt Webgruppens mal for utforming av en digital strategi.