Psykopati - Bedriftsinterne kurs og foredragKursarrangør: Anne Brudevold
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Oslo
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale

Psykopati er ikke lenger klassifisert som en egen diagnose, men betegnelsen brukes likevel så vel blant fagfolk som legfolk. Psykopater synes å finnes i ganske stort omfang både i som utenfor arbeidslivet.

Dette kan skape til dels store problemer for dem som omgås dem. Å avsløre psykopatiske trekk eller væremåte kan være vanskelig fordi psykopaten ikke fremstår ensidig slem eller vanskelig, men fordi han eller hun som en del av bildet kan fremstå både elskelig, omtenksom og svært sjarmerende. Hos psykopaten er dette et uttrykk for egen fortreffelighet samt en av mange manupuleringsstrategier for å kunne oppnå egen fordel.

Å avsløre en psykopat kan være av stor betydning og avgjørende for en bedrift eller organisasjons trivsel, sunnhet og økonomi. Økt kunnskap og bevissthet om fenomenet er en forutsetning for å kunne avdekke om din bedrift eller organisasjon er infisert av en eller flere psykopater.Psykopater i arbeidslivet kan føre til store menneskelige lidelser.

Målgruppe for kurset

Kurs og seminarer utarbeides spesielt for din bedrift, organisasjon eller gruppe etter behov både med hensyn til tema, varighet og form.