Psykologi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 39.400

Med sin mangfoldighet praktiseres psykologi i en rekke yrker. Felles for de som jobber med psykologi, er en interesse og forståelse for hvordan vi mennesker fungerer, fra biologi til samfunn. Med en årsenhet i psykologi vil du lære kunnskap og teknikker som vil være relevante for mange fagområder.

Beskrivelse
Psykologi søker å finne svar på spørsmål som handler om mennesker som tenkende, følende, handlende og sosialiserende individer. For å svare på slike spørsmål tar psykologien for seg faktorer som påvirker oss, som sanseinntrykk og komplisert tenkning, relasjoner og kultur, medfødte egenskaper og tendenser samt utvikling gjennom livet.

Årsenheten i psykologi byr på en introduksjon til sentrale temaer innen psykologi, og vil gi deg kunnskap om grunnleggende problemstillinger. Du får blant annet innsikt om individuelle forskjeller, og hvordan vi utvikler evner til å uttrykke oss både rasjonelt og emosjonelt. Du vil også lære å anvende kunnskapen til å identifisere og belyse aktuelle situasjoner. For eksempel, hva som gjør at noen får sinneutbrudd ved rødt lys i trafikken mens andre tar det fullstendig med ro.

For å forstå hvordan psykologi praktiseres i dag, må du også forstå fagets opprinnelse og fremvekst. Psykologi bygger på en lang tradisjon med forskningsbasert kunnskap, og utforskes med både teknologi og analyseverktøy for å forstå kompleksiteten som ligger bak menneskelige fenomener. Årsenheten sørger for å sette vår tids psykologi i en historisk kontekst, og går gjennom forskningsmetodene som anvendes for å innhente ny kunnskap.

Årsenheten overlapper med de fire første emnene på bachelorstudiet, slik at du har mulighet til å fortsette med de resterende emnene for Bachelor i anvendt psykologi ved Høyskolen Kristiania.

Årsenheten består av følgende fire emner, hvert på 15 studiepoeng, som, også kan tas enkeltvis:

- Innføring psykologi
- Psykologisk historie og forskningsmetode

Kursene bør tas i rekkefølgen presentert over.

Studiepoengene fra årsenheten kan også inngå i ulike bachelorgrader som frie emner, som forberedelse til andre studier, eller som videreutdanning.


Læringsutbytte
Årsenheten dekker psykologiens historie og de ulike retningene som har vokst frem, blant annet forskjellige perspektiver på normalitet og abnormalitet. Du vil opparbeide deg kunnskap om psykologiske teorier og forskning innen personlighet og sosialpsykologi, samt kognitiv og emosjonell utvikling. Du lærer også å anvende både kunnskap og metoder til å beskrive og studere menneskelige fenomener, og ta profesjonelle valg basert på innhentet informasjon.

Jobbmuligheter
Emnet gir innføring i ulike metoder for datainnsamling, som benyttes både forskning og i arbeidsliv. Kunnskap om hvordan systematisk innhente data er verdifullt i mange yrker. Foruten om forskning, brukes data som grunnlag for beslutninger i bransjer som media og markedsføring, HR og personalledelse, rekruttering, produktutvikling, og pedagogikk, for å nevne noen. Historisk kunnskap bidrar i tillegg med en ramme for tolkning av nåværende og fremtidige hendelser.

Gjennomføring
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en eksamen i hvert enkelt kurs.

Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at det er lett å forstå hva du skal gjøre til enhver tid.

Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og kommenterer innsendingsoppgavene dine.

I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse