Psykodramakurs om mennesker og våre masker



Kursarrangør: Samlivsskolen
Sted: Cafe Aasen, Nordre Aasen, Sandaker, Oslo
          Oslo, Sandaker
Kursadresse: Hans Nielsen Hauges gt. 44, 0481 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid:
Lørdag, kl 10:00 - 16:00
Søndag, kl 10:00 - 15:00
Varighet: 1 helg
Pris: 3500

Psykodramakurs om mennesker og våre masker. Masker vi bærer, hvilke masker trenger jeg, og hvilke tør og vi jeg kvitte meg med? Kurs for dere som vil våge mindre fasade og mer av deres sanne jeg.

Vi er ikke alltid like bevisste hvilke masker vi til enhver tid tar på oss, og av og til er de maskene vi velger uhensiktsmessige. Persona / masken er ikke det du egentlig er, men som du selv og andre tror du er. Kanskje skulle vi av og til ta bort masken og tørre å vise mer av oss selv, vår personlighet og indre kvaliteter?

Vi arbeider med denne tematikken i samlet gruppe og i smågrupper med demonstrasjoner, øvelser og deling.

Dette er utgangspunktet for det vi jobber med:
Masker, roller, persona og skygger. I Carl Gustav Jungs dybdepsykologi står arketyper sentralt, og de representerer masker eller roller vi tar i det sosiale liv. Vi har alle flere sosiale roller og dermed flere masker som vi gjør bruk av i våre møter med omverden. Vi trenger våre masker både for å utfolde oss, trygge oss og for å beskytte oss.

Jeg holder dette kurset når tilstrekkelig antall melder seg, så ta kontakt om du er interessert!

Kursleder: Anna Sigridsdatter Heen
Kontakt meg for mer info og påmelding.


Målgruppe for kurset:
Kurset er åpent for alle interesserte


Målgruppe for kurset:
Kursavgiften dekker honorar til kursleder, samt litt enkel pausemat til dere og deldekning av lokalleie. Nå har vi fått tilbud om å få servert lunch på stedet begge dager. Det må dere selv bekoste, men dette blir til en lav pris. For de som trenger overnatting kan avtalen vår med Thon Hotels benyttes. Den gir noe redusert pris på hotelloppholdet. Meld fra til meg hvis det er aktuelt.