Psykodrama - helgekurs om våre skygger og våre maskerKursarrangør: Anna Sigridsdatter Heen
Sted: Sentralt i Oslo, Møtelokaler i Cafe Aasen, Hans Nielsen Hauges gt. 44, Sandaker, Oslo.
          Oslo
Kursadresse: Hans Nielsen Hauges gt. 44, 04 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Lørdag 10:00-16:00, søndag 10:00-15:00
Varighet: 1 helg
Pris: 3500

Vil du bli med på psykodrama? Helgekurs om våre skygger og masker vi bærer. Hvilke masker trenger jeg, og hvilke vil, og tør, jeg kvitte meg med? " Kurs for deg som vil våge mindre fasade, og vise mer av ditt egentlige jeg.

KURSINNHOLD:
Mange mennesker er rede for å vise omverden sitt sanne jeg. Av og til opptrer vi slik at folk mistolker og misforstår oss. Klok av skade tar vi på deg "rustningen" og holder de andre på avstand. Er du blant dem, og har lyst til å senke guarden mer og vise mer av hvem du egentlig er? Tørre å stole på at andre liker deg med både dine styrker og svakheter? Da er dette kurset for deg!
Jeg holder kurset når nok interesserte melder seg, så ta kontakt!

På dette kurset blir du bevisst dine roller, din personlighet og dine skygger. Dette er utgangspunktet for det vi jobber med:

Persona er, i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi, en arketype som representerer masker eller roller vi tar i det sosiale liv. Vi har alle flere sosiale roller og dermed flere masker som vi gjør bruk av i våre møter med omverden. Vi trenger våre masker både for å utfolde oss, trygge oss og for å beskytte oss. Vi er ikke alltid like bevisste hvilke masker vi til enhver tid tar på oss, og av og til er de maskene vi velger uhensiktsmessige. Persona/masken er ikke det du egentlig er, men som du selv og andre tror du er. Kanskje skulle vi av og til ta bort masken og tørre å vise mer av oss selv, vår personlighet og indre kvaliteter?

Vi arbeider med denne tematikken i samlet gruppe og i smågrupper med demonstrasjoner, øvelser og deling.

Kurset er åpent for deltakere fra hele landet.

Du trenger ikke ha erfaring med psykodrama eller ha deltatt i noen gruppe tidligere. Psykodrama er for deg som vil jobbe med selvutvikling i gruppe, som vil få innblikk i hva mentalisering er, og utvikle din relasjonskompetanse.
Deltagerne drar veksler på hverandre ved å spille roller i hverandres dramaer, og ved å dele erfaringer. Gjensidig og forpliktende konfidensialitet er en selvfølge.
Livssynsuavhengig.

Målgruppe for kurset

Unge Voksne (18 +) som vil utvikle seg, våge mer, og får det bedre i relasjon til andre.

Eksamen / sertifisering

Ingen