Psykiske lidelser og psykoterapi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (15 studiepoeng)
Undervisningstid: Oppstart hver dag hele året
Varighet: Tilgang til læringsportal i 18 måneder
Pris: 20.100

Vi tilbyr nettbasert kurs i psykiske lidelser og psykoterapi, som gir en innføring i de vanligste psykiske lidelsene og behandling av slike lidelser fra ulike teoretiske ståsteder. Vi har alle en psykisk helse, og alle opplever psykiske utfordringer i større eller mindre grad i løpet av livet.

Beskrivelse:
Det er også ganske mange av oss som erfarer så store utfordringer at vi på et tidspunkt tilfredsstiller kriteriene for en psykisk lidelse. Ofte har plagene våre da blitt så store at de påvirker livskvalitet og fungeringen vår i hverdagen. Men hva er egentlig psykisk lidelse? Hva er det normalt å tenke og føle? Hva er god behandling av psykiske lidelser? Og kan samtaler virkelig føre til varig endring? I dette emnet vil du lære om ulike perspektiver å forstå psykiske lidelser på.

Du vil bli kjent med et bredt spekter av psykiske lidelser og lære deg å kjenne igjen de mest sentrale symptomene på ulike lidelser. Du vil lære om hvordan ulike teoretiske tilnærminger hjelper oss i forståelsen av psykiske lidelser, og om hvordan de teoretiske prinsippene kommer til uttrykk i praksis gjennom ulike behandlingstilnærminger. Emnet tar for seg symptomforstyrrelser som for eksempel angst, depresjon, spiseforstyrrelser, psykoselidelser og rusmiddelavhengighet.

Du vil også lære om personlighetsforstyrrelser og hva som skiller dette fra symptomforstyrrelser. Emnet berører i tillegg utviklingsforstyrrelser og autismespekterforstyrrelser samt forstyrrelser hos barn og ungdom. Av behandlingstilnærminger gir emnet en innføring i psykodynamiske terapier, kognitive atferdsterapier og humanistisk orienterte terapier. Du vil også lære om parterapi, familieterapi, psykoterapi med barn og ungdom og gruppeterapi.

Læringsutbytte:
Etter å ha fullført emnet har du kunnskap og forståelse for grunnleggende ideer, psykologiske teorier og forskning som belyser ulike psykologiske plager og behandlingen av disse.

Undervisningsform:
Nettstudier gjør det mulig for deg å studere når du vil, hvor du vil. Det er en fleksibel studiemetode, som gjør at nettstudier kan tilrettelegges for enhver timeplan og situasjon. Vi bruker læringsportalen Canvas.

Her finner du blant annet:
• Forelesningsvideoer
• Oversikt over pensum og studieløp
• Læringsmål
• Planleggingsverktøy
• Øvingsoppgaver
• Innleveringsoppgaver
• Mulighet til å kommunisere med din personlige veileder og medstudenter m.m.

Gjennomføring:
Gjennomføringen er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, videoforelesninger, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet i læringsportalen er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du vil gjennom studietiden din ha tilgang på veileder i?emnet. Veileder vil også gi deg tilbakemeldinger på de obligatoriske oppgavene du leverer i løpet av studietiden.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettbasert kurs i psykiske lidelser og psykoterapi

Opptakskrav:
For å kunne søke på dette emnet må du møte ett av kravende nedenfor:
• Generell studiekompetanse
• Generell studiekompetanse etter fagopplæring med fag / svennebrev eller yrkespraksis og utdanning etter 23/5 regelen
• Realkompetanse

Dokumentasjonsfrist:
• Du må sende inn dokumentasjon som bekrefter at du er kvalifisert for opptak i løpet av en måned

Kursmateriell:
Ettersom dette er et nettemne forutsettes det at du har tilgang til en PC / Mac med oppdaterte nettlesere. Du må selv kjøpe pensumbøkene til emnet. Du står fritt til å kjøpe bøkene hvor du selv vil. Vi har samlet noen tips om hvor du kan kjøpe nye og brukte pensumbøker på nett.

Eksamen / sertifisering:
Skriftlig hjemmeeksamen - varighet 72 timer