Prøv gratis kognitiv terapi/mindfulness mot depresjonKursarrangør: Global University, Norge
Sted: Strong4lifeklinikken, Rødekorshuset, Lillestrøm
          Akershus, Skedsmo / Lillestrøm
Kursadresse: Skedsmogata 3C, 2000 (kart)
Type:Privatundervisning
Undervisningstid: Etter avtale
Pris: Gratis

Terapien fungerer som rask psykisk helsehjelp og består av individuelle sesjoner hvor du arbeider med å endre følelser, tankegang og handlingsmønstre som er årsak til dine utfordringer. Dette gjør du i tett dialog med terapeut, som stiller nødvendige spørsmål for å bevisstgjøre deg.

I tillegg til å endre tanker og følelser vil du også endre negative selvbilder. Ved å endre selvbildet ditt til et positivt selvbilde, vil du få mer energi, glede og seksuallyst. Dette vil også bidra til at du vil tåle framtidige livsbelastninger bedre. Det gjør at vår terapi synes å få en mer varig virkning enn annen kognitiv atferdsterapi.

Kombinasjonen med "mindfulness" kognitiv terapi gjør at denne behandlingen får dokumentert gode og raske resultater for angst og depresjon. Men behandlingen har også god effekt på stress og gir økt livsglede, samt evne til å takle personlig motgang og vonde følelser. Den har også relevans i forhold til behandling av ME, men da i kombinasjon med annen somatisk behandling. Les mer om hvordan vi behandler depresjon .

Senere års utvikling av terapien har ufordret endringsfokuset i tradisjonell kognitiv terapi. Vi har sett at mange lidelser forverres av at man altid skal forandre på ting. Det gjør at mange begynner og sloss mot tanker , følelser eller symptomer, som gjør at de samme tankene, følelsene eller symptomene forsterkes. Bare prøv selv å f.eks. pålegge deg selv at du ikke må legge merke til at det klør noe sted på kroppen. Da begynner det å klø over alt. Samme effekt får du ved å forby deg selv å tenke en bestemt negativ tanke eller føle en bestemt følelse (f.eks "Jeg må ikke bli sur nå"). Da blir ofte tankene eller følelsene forsterket. I vår metodikk bruker vi derfor, i tillegg til endring, aksept som virkemiddel til å dempe påtrengende tanker, følelser og symptomer.

Vi anbefaler at du prøver 90 minutts gratis terapi fordi det er den beste måten å skaffe seg kunnskap om terapiformen. Deretter avtaler vi oppfølging etter behov. Pristilbud avhenger av behovsprøving.


Målgruppe for kurset:
Alle med depresjon

Uttalelser

"Min utfordringer før jeg begynte hos deg var depresjon. Jeg opplevde terapiprosessen underveis og helhetlig som veldig bra. Den var helhetlig og veldig til hjelp.
Jeg opplevde at terapeuten har vist meg retninger underveis som har fungert veldig bra. Har ingen "ris". Jeg er veldig fornøyd. Resultatet av terapien i dag er at jeg føler jeg har kontroll og har fått det veldig bra med meg selv."
Uttalelse fra klient våren 2017