Prosjektregnskap - nettkursKursarrangør: Regnskap Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 7 timer
Pris: fra 3.000

Vi tilbyr kurs i prosjektregnskap som nettkurs. Målsettingen med kurset er at du skal kunne legge opp rutiner sammen med dine kunder som sikrer at du både ivaretar bokføringsregelverket, gjeldende regnskapsstandarder og riktig skattemessig rapportering.

I tillegg omhandler kurset bruken av prosjektregnskap som et økonomistyringsverktøy og hvordan man kan utvikle systemer som følger opp den løpende verdiskapningen i prosjektene.

Kursinnhold:
• Hvordan innrette den løpende bokføringen og dokumentasjonen: bokføringsloven om bygg- og anleggsvirksomhet og verftsindustri.
• Rutiner i forbindelse med avleggelse av årsregnskap: regnskapsloven om langsiktige tilvirkningskontrakter og GRS 2 om anleggskontrakter.
• Bedret prosjektregnskapskvalitet: praktiske problemstillinger og forslag til kontrollaktiviteter
• Den skattemessige behandlingen av ikke-avsluttede tilvirkningskontrakter
• Prosjektregnskapet som økonomistyringsverktøy, hvordan kan vi hjelpe kundene til å bli mer bevisst på hvordan resultatene skapes.

Undervisningsform:
Streamet forelesning - nettkurs. Som kontrollfunksjon vil hver kurssekvens avsluttes med et kontrollspørsmål hvor du må velge rett svar blant 3 alternativer. Du må svare riktig på spørsmålet før du kan gå videre til neste sekvens. Fra dagen du kjøper kurset har du 180 dager på deg til å fullføre kurset.

Oppdatering:
Regnskapsfører:
• Regn 4 timer
• Bokf. 3 timer

Revisor:
• Regn 7 timer

Målgruppe for kurset

Kurset er aktuelt for deg som jobber med regnskap og økonomi, i eller for bedrifter som faller inn under kravene til prosjektregnskap, ikke bare innen bygg og anleggsvirksomhet, men også med andre langsiktige tilvirkningskontrakter (slik som for eksempel mekanisk industri, store forskningsprosjekter eller levering av utviklingsprosjekter innen IT eller annen teknologi).

Forkunnskaper:
• Kurset forutsetter noe erfaring fra operativt regnskapsarbeid og god kjennskap til strukturen i finansregnskapet.