Prosjektplanlegging, metoder og verktøy - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i prosjektplanlegging, metoder og verktøy som nettkurs. Du vil få grunnleggende kunnskap og innsikt i ulike organisatoriske grep for å utvikle prosjektorganiseringen når den er egnet som arbeidsform.

Beskrivelse:
Prosjektplanlegging, metode og verktøy skal gi deg en videreføring i prosjektorganisering med fokus på metoder og verktøy man bruker i planleggingen og styringen av prosjekter. Du vil også få en helhetlig forståelse og kunne anvende et bredt spekter av metoder og verktøy for å kunne planlegge, styre, lede, implementere, evaluere og avslutte prosjektarbeid.

Prosjektplanlegging, metode og verktøy består av følgende tema:
• Grunnlag for prosjektstyring - prioriteringer - rammebetingelser
• Prosjektendringer - avvik - styringssløyfen
• Risiko og usikkerhetshåndtering (risk management)
• Beslutningsprosesser - kvalitetssikring
• Verktøy for planlegging, organisering, styring, kontroll og ledelse av prosjekter

Læringsmål:
Etter endt kurs skal du ha utviklet din kunnskap om prosjektarbeid, og kunne forstå kompleksiteten i prosjektarbeidet. Du skal også kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk og resultat.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Underveisevaluering og fremmøteeksamen - varighet 3 timer