Prosjektarbeid MS Project 2010 (Norsk) - nettkursKursarrangør: AOF Norge
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 45 timer
Pris: 2.895

Vi tilbyr nettkurs i prosjektarbeid med MS Project 2010. Kurset gir deg innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Kurset gir deg trening i å benytte ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter.

Kurset inneholder både lyd, animasjoner, tekst og tester / øvingsoppgaver og gir deg trening i å benytte ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter. Kurset er også integrert med demonstrasjon / simulering av ulike typer prosjektstyringsverktøy. For å utføre øvingsoppgavene i denne delen av kurset så benytter man Microsoft Project 2010.

Innhold i kurset:
• Prosjektbegrepet
• Innovasjon
• Organisering
• Målformulering
• Prosjektplanlegging
• Prosjektstyring
• Bli kjent med Microsoft Project
• Aktiviteter
• Ressurser
• Kostnader
• Oppfølging
• Presentasjon
• Tilpasninger

Læringsmål:
• Få innsikt i og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse
• Få trening i å benytte ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter
• Det er et mål å belyse prosjekter og prosjektarbeid ut fra et strategisk synspunkt

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker nettkurs i prosjektarbeid med MS Project 2010

Krav til forkunnskaper:
Grunnleggende kjennskap til PC-bruk