Prosjekt og strategi - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7.5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i prosjekt og strategi som nettkurs. Kurset gir deg kunnskap og innsikt i hvordan prosjekter bidrar til å gjennomføre organisasjoners strategi, og hvordan prosjekter formuleres og etableres fra et slikt ståsted.

Beskrivelse:
Prosjekt og strategi har fokus på sammenhengen mellom organisasjonens strategiske effektivitet og prosjektarbeidet i organisasjonen. Det er av stor betydning at det velges rett prosjekt i situasjoner hvor ressursene er begrenset, og du vil i dette kurset lære deg å se sammenhengen mellom disse beslutningene og verdiskapning som et resultat av prosjektarbeidet. Kunnskapen du tilegner deg gir deg forståelse for betydningen av velbegrunnede valg i prosjektsammenheng som skaper verdi for organisasjonen du jobber i. Kurset gir deg en videreføring i prosjektforslag, utvelgelse og gjennomføring fra et strategisk ståsted med fokus på prosjekters bidrag til strategisk effektivitet i en organisasjon.

Prosjekt og strategi består av følgende tema:
• Strategiens innhold
• Strategisk situasjonsforståelse
• Valg av strategiske mål og valg av strategi
• Gjennomføring av strategi
• Å realisere strategi gjennom prosjektledelse
• Det klassiske perspektivet - Hvordan arbeidet med enkeltprosjekter kan forbedre strategivalg
• Det klassiske perspektivet - organisering og avslutning av prosjekter
• Prosjektporteføljer og risiko

Læringsmål:
Etter å ha fullført dette kurset skal du forstå betydningen av organisering og valg av beslutningsmetoder i et prosjekt, og kunne drøfte styrker og svakheter ved forskjellige fremgangsmetoder i prosjektarbeidet.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Underveisevaluering og fremmøteeksamen - eksamen varighet 3 timer