Prosjekt- og prosesstyring - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (7,5 studiepoeng)
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 10.650

Vi tilbyr kurs i prosjekt- og prosesstyring som nettkurs. Kurset ser på hvordan du kan styre prosesser og gjennomføre ulike prosjekter på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Beskrivelse:
Du vil se på hva som påvirker prosjektets resultat og hvordan ressurser og verktøy som bør benyttes for å oppnå de forhåndsdefinerte målene. Kurset vil også gjøre deg i stand til å foreta en kritisk vurdering av både prosess og fremdrift i prosjekter.

Prosjekt og prosesstyring består av følgende tema:
• Prosjekt som arbeidsform - kjennetegn
• Når prosjekt er egnet organisasjonsmåte - organiseringsformer og typer
• Faser i et prosjekt - prosjektets livssyklus
• Oppfølging og styring av prosjekter
• Risiko og usikkerhetshåndtering
• Prosjektlederrollen

Læringsutbytte:
Etter endt kurs skal du ha grunnleggende kunnskap om ulike prosjekttyper. Du vil også lære hvordan du, gjennom bruk av metoder og verktøy, kan initiere, planlegge og gjennomføre ulike prosjekter på en effektiv måte.

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, videoforelesninger, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Prosjekt- og prosesstyring er for deg som vil lære om prosjekt som en arbeidsform, om når det er hensiktsmessig å jobbe i prosjekt, og hvordan du organiserer prosessen i prosjektet.

Opptakskrav:
• Du må ha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Eksamensavgift
• Kurs i studieteknikk
• Medlemskap i studentunionen ved Høyskolen Kristiania

Eksamen / sertifisering

Underveisevaluering og fremmøteeksamen - eksamen varighet 3 timer