Prosessledelse - nettkursKursarrangør: Confex Norge AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 7.795

Vi tilbyr kurs i prosessledelse som nettkurs. På dette kurset lærer du hvordan du kan involvere og skape engasjement hos andre, og hvordan dere kan skape forpliktende handlinger omkring felles beslutninger og endringer.

Innhold:
Prosessledelse er rettet mot gjennomføring av aktiviteter for å oppnå de ønskede resultatene, prosjektledelse handler om å styre aktiviteter og ressurser. Prosessledelse er en ledelsesform som kommer til nytte i komplekse situasjoner. Når mange faktorer, interesser og perspektiver er i spill på samme tid, og det finnes flere alternative løsninger på en gitt utfordring, er en leder som peker retning ikke alltid tilstrekkelig. Ledelse handler da om å legge til rette for en prosess, hvor gruppedeltakernes initiativ, kompetanse og kreativitet, samt gruppens evne til å se helheten sammen, skaper det beste utfallet.

Prosessledelse i strategisk arbeid:
I dag er ikke strategi noe ledelsen lager, og medarbeiderne utfører. Økt kompleksitet i kunnskapsorganisasjoner, kombinert med hurtige endringer, stiller krav til at organisasjoner kommer sammen for å finne svar på hvilke utfordringer som må løses, og hvordan dette bør skje.

Prosessledelse i innovasjonsprosesser:
Innovasjon handler om mer enn å utvikle produkter, eller finne gode løsninger på nye utfordringer. Innovasjon kan ofte skape utfall som ny struktur, nye prosesser, eller nye tjenester som krever en god prosessleder underveis i etableringen.

Læringsutbytte:
• Kjennskap til fasiliteringsmetoder, beslutnings- og kreativitetsverktøy
• Hvordan håndtere kompleksitet
• Design av gode prosesser
• Skap godt teamarbeid
• Lede grupper trygt igjennom en arbeidsprosess
• Få arbeidsprosesser lærerike, morsomme og motiverende
• Forankrede beslutninger som gjør at ord blir til handling
• Skap læring gjennom evaluering

Fordeler med kurset:
• Fleksibelt - kurset gjennomføres hvor og når du vil
• Du kan avbryte og starte opp igjen kurset når du selv måtte ønske
• Lar seg kombinere parallelt med annen jobb
• Styrket engasjement for deg og dine medarbeidere
• Evne til å tenke nytt og skape bedre resultater
• Bli en bedre prosessleder og fasilitator


Kursholder: Per Vestli

Per Vestli har lang erfaring innen prosessledelse, teamledelse og organisasjonsutvikling. Han har tidligere jobbet som spesialrådgiver innenfor ledelsesutvikling i Norges Idrettsforbund og som seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting. Før dette har han jobbet som lærer og landslagstrener. Han er utdannet adjunkt, topptrener og har en master innenfor relasjonsledelse med spesialisering på teamutvikling. De siste ti årene har han vært foreleser / programansvarlig på idrettshøyskolens lederutdanning.

Målgruppe for kurset

Personer med lederansvar, både i privat og offentlig sektor, uavhengig av bransje og nivå