Prosa - skrivekurs med Gro DahleKursarrangør: Tekstuniverset
Sted: Hotell Borge ved Husøysundet
          Vestfold, Tønsberg
Kursadresse: Husøyveien 29, 3132 Husøysund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 6.800
Neste kurs: 23.11.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr prosa - skrivekurs med Gro Dahle på Hotell Borge ved Husøysundet. Vi går ut ifra 10 - 12 deltagere disse 20-timers kursene. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset.

Program dag 1:

kl 11:00, Presentasjonsrunde
kl 11:30: Hva er prosa:
• Hva gjør prosa til prosa
• Prosaens under-sjangre:
• Korttekst, punkt-tekst, fortelling, eventyr, kåseri, petite, fabel, essay, novelle, tekstnett, roman
• Karakteren er plottet Aristotles, Poetikken.
• Intuitivt karakterarbeid

kl 11:30, Skrive uten å tenke:
Karakteren som blir til av seg selv: friskrift, råskrift

kl 12:00, Projeksjon:
Karakteren som vokser fram fra et bilde, fra en sokk, fra et navn, en gjenstand, en lyd

kl 13:00 - 13:30, Fantasi, fantasireise, suggesjo
kl 13:30 - 14:00, På egenhånd:
Oppgave på en halvtime: Velg én av disse småoppgavene og skriv en karakter, et portrett / beskrivelse basert på denne småoppgaven.

kl 14:00 - 14:45, Lunsj
kl 14:45 - 15:30, Gjennomgang
kl 15:30 - 16:00, Å etablere tid, Sted, Situasjoner. Forankring og detaljer.

kl 16:00 - 18:00, Karakter-arbeid:
• Synsvinkel (jeg, du, han, hun, den, det, skjult, vi dere, de)
• Perspektiv (ovenifra / ubegrenset / allvitende vs nedenifra / begrenset)
• Ståsted (innenifra, utenifra, stream of consciousness, bevissthetsstrøm)
• Indre monolog, zoom inn og zoom ut, dobbelt-synsvinkel
• Å bruke seg selv, egne opplevelser, erfaringer, situasjoner, minner

kl 18:00 - 19:00, Levende modell
• Låne og stjele fra folk vi kjenner eller fiktive figurer
• Arketypiske og ikoniske karakterer
• Karakterer med flaw, med sykdom, med psykologisk problem, familieproblem, med nevrologisk annerledeshet.

kl 19:00, Middag


Program dag 2:

kl 09:00, Frokost
På egenhånd:
Oppgave på en time: bevissthetsstrøm-prosa eller et første romankapittel med dobbelt-synsvinkel. Husk på etableringen: tid og sted!

kl 10:00 - 11:00. Gjennomgang

kl 11:00 - 12:00, Å skrive et barn!
• Det konsekvente barneperspektivet
• Det preoperasjonelle utviklingsstadiet (Piaget) fra ca 2 - 7 år

Grunnsetning:
• Barn tenker, oppfatter og forstår fundamentalt forskjellige fra voksne.
• En grunnleggende annen måte å være i verden på, tenke på, forstå på, føle på.

Trekk:
1) Det egosentriske barnet, mangler perspektiv, mangler ”theory of mind”
2) Annerledes empati
3) Annen måte å føle på: alt eller ingenting, drama
4) Det omnipotente barnet
5) Barns interesse fokus: Detaljer framfor linjer, biter framfor helheter
6) Det besjelede universet, en animistisk verden
7) Spørsmål bakom spørsmål videre og videre bakom, finalt tenkende
8) Eksistensielle: alt handler om livet, døden, hvorfor, hva, hvem vi er

9) Transduktiv tanke, hopp og sprett i assosiasjonene, kollektiv monolog
10) Mangel på konsekvens, konstans og konservering:
lengde, mengde, størrelse, tid (mangel på tidsforståelse)
11) Konkrete forklaringer av abstrakte emner
12) Kunstige forklaringer / artificialitet
13) ”Fantasifull” vitenskap og forståelse av verden utfra det de kjenner og vet
14) Symbol-lek - late som
15) Begrensede klasser og kategorier, å systematisere utfra barns verden: Familien, klassen, søskenflokken, fingrene på hånden, tærne.
16) Suggestiv modus, lett for å visualisere, fantasere, leke

kl 12:15 - 13:00, Motor:
• Kontrast
• Konflikt
• Hemmeligheter - spørsmål
• Overraskelser - ringe på døra, noe som plutselig skjer. Deus Ex machina

kl 13:00 - 14:00, På egenhånd:
• Oppgave på en time: En novelle for voksne med et barn i hovedrollen
• Husk etableringen av tid og sted.

kl 14:00 - 15:00, Lunsj
kl 15:00 - 16:00, Gjennomgang

kl 16:00 - 17:00, Dramaturgi:
• Strukturer, rammer og linjer
• Pixar-metoden (Det var en gang, hver dag, plutselig, på grunn av x3, derfor)
• 14 dramatugiske modeller, linjen, stjernetåka, perler på en snor, det gylne snitt, bølger, pinnsvin, bløtkaka, paralleller, kinesiske esker, babusjka, spiral, gullfisk, neshorn, zikzaken (kontrast).
• Tricks: Hva er det verste som kan skje nå

kl 17:00 - 19:00, På egenhånd:
• Oppgave på en time: En novelle med dramaturgisk oppbygning

kl 19:00, Middag


Program dag 3:

kl 08:00 - 09:00, Frokost - Sjekke ut
kl 09:30 - 10:30, Gjennomgang av oppgaven fra kvelden i forveien

kl 10:30 - 11:30, Bipersoner og direkte / indirekte tale:
• Direkte tale: replikkvekslinger /dialoger
• Indirekte tale: tale og replikker omskrevet til prosa
• Alle snakker og uttrykker seg forskjellig: ulikt språk, ulik ordvalg, ulikt temperament, ulik temperatur, tempo, rolle, ulik plan og prosjekt og agenda.

kl 11:30 - 12:30,
• Å legge inn stemninger og dybder, undertekst og bakland
• Atmosfære: uro, uhygge, forventning: å plante stemningsskapende elementer.
Undertekst og dimensjon Å legge inn undertekst, spor, mørke, dybde, dimensjon (psykologisk, sosiologisk, samfunnskritisk, politisk, filosofisk, etisk, meta-dimensjon.

kl 12:30 - 13:15, Lunsj
kl 13:15 - 14:00, Oppgave på egenhånd: fabel eller novelle med undertekst og replikkvekslinger
kl 14:00 - 15:00, Gjennomgang
kl 15:00 - 16:00, Titler
kl 16:00, Hadiobradio

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i prosa - skrivekurs med Gro Dahle

Gavekort:
Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.

Kjære kurs-interesserte!
Vi håper selvfølgelig at virussituasjonen gir seg. Og vi håper at vi igjen kan arrangere kurs og til høsten. Er det kurs dere er interessert i, så kan dere gi beskjed sånn at jeg kan skrive dere opp. Dere trenger ikke betale depositum. Når smitterisikoen er over og vi vet at kursene kan arrangeres, kontakter jeg dere som har vist interesse og hører om dere fremdeles vil på kurs - og først da betaler dere depositum. Dere binder dere ikke på noen som helst måte! Så bare vis interesse og meld dere på. Det er uforpliktende.