Project management for the oil and gas industry - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Project management for the oil and gas industry som nettkurs. Dette kurset bygger videre på Project management og er tilpasset behovet til olje- og gassektoren. Viktige temaer som behandles med en prosjektledervinkling er kontrahering, risiko, tvister og usikkerhet.

Beskrivelse:
Et prosjekt hvor det skal analyseres volumet i et nytt reservoar er svært annerledes enn et prosjekt hvor det skal bygges en bensinstasjon i et befolket område. Allikevel vil det grunnleggende og vurderingstemaene være like. Olje- og gassindustrien er i stor grad prosjektbasert og med svært volatile priser er bransjen fokuset på kostnader og effektiv prosjektledelse.

Project management for the oil and gas industry består av følgende tema:
• Prosjektledelse som konsept
• Prosjektrisiko og gjensidig avhengighet
• Endringskontroll i prosjekter
• Prosjektkontrakter og standard dokumentasjon
• Kontraktsformer
• Krav og kravprosedyre
• Akselerasjon og probabilistisk tidsmodellering
• EVA-basert estimering og kostnadskontroll
• Usikkerhet, eventualiteter og scenarioplanlegging

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke to år på hele graden. Det er da forventet at du tar to kurs pr. semester og tre på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Project management for the oil and gas industry

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen