Project Management, undervisningsbasert - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Du følger undervisning som fastsatt i timeplanen
Varighet: 2 år deltid
Pris: 20.450

Vi tilbyr undervisningsbasert nettkurs i Project Management med samlinger. Project management gir deg en forståelse for utarbeiding, administrering og kontroll av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.

Innhold:
Implementering av organisasjonsendringer kan visualiseres som et prosjekt hvor målet er å oppnå forbedringer med hensyn til tid, kostnader og kvalitet. Prosjektstyringsverktøy og -teknikker er avgjørende når det gjelder å holde omstillingsprosessene på riktig spor. Hvis du ikke innser at organisasjonsprosesser faktisk er prosjekter, kan du få ubehagelige overraskelser når ting får uventede utfall. Strenge prosjektstyringsteknikker løser ikke alle problemene, men de bidrar til å gjøre prosessen med å nå prosjektmålene mer oversiktlig.

Project Management består av følgende tema:
• Enkeltpersoner og teamproblemer
• Styring av prosjektrisiko
• Prosjektstyring
• Organisasjonsstrukturer og -standarder
• Tidsplanlegging og -styring i prosjekter
• Kostnadsplanlegging og -styring i prosjekter
• Kvalitetsstyring i prosjekter

Samlinger / forelesninger:
Forelesningene gjennomføres i helgene i våre lokaler i Oslo. Det gjennomføres 2 eller 3 forelesningshelger pr. kurs, avhengig av kursets størrelse. Helgene er intensive med 8 timer både lørdag og søndag (kl 09 - 17). Undervisningen foregår på norsk, men all litteratur er på engelsk.

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker undervisningsbasert nettkurs i Project Management

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Inkludert i prisen:
• Undervisning
• Elektronisk pensum
• Samlinger
• Tilgang til Learning web
• Eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen