Project Management - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 år deltid
Pris: 14.550

Vi tilbyr kurs i Project Management som nettkurs. Kurset gir deg forståelse for utarbeiding, administrering og kontrollering av prosesser som kreves for å fullføre et prosjekt innenfor gitte kostnader og kvalitetskrav.

Innhold:
Prosjektstyringsverktøy og -teknikker er avgjørende når det gjelder å holde omstillingsprosessene på riktig spor. Hvis du ikke innser at organisasjonsprosesser faktisk er prosjekter, kan du få ubehagelige overraskelser når ting får uventede utfall. Strenge prosjektstyringsteknikker løser ikke alle problemene, men de bidrar til å gjøre prosessen med å nå prosjektmålene mer oversiktlig.

Dette kurset består av følgende tema:
• Enkeltpersoner og teamproblemer
• Styring av prosjektrisiko
• Prosjektstyring
• Organisasjonsstrukturer og -standarder
• Tidsplanlegging og -styring i prosjekter
• Kostnadsplanlegging og -styring i prosjekter
• Kvalitetsstyring i prosjekter

Gjennomføring:
Gjennomføring av dette kurset er basert på arbeid med pensum. Du vil få tilgang til Edinburgh Business School sin learning web hvor du finner pensumtekster, flervalgsoppgaver, ulike case, eksempler på eksamen og en «test eksamen».

Tidsbruk:
På normert deltid vil du bruke 2 år på hele graden. Det er da forventet at du tar 2 kurs pr. semester og 3 på det siste semesteret. Mange velger å bruke lenger tid, og enkelte kortere, dette er helt opp til deg. Du må regne med å bruke ca. 200 arbeidstimer pr. kurs. Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker kurs i Project Management

Forkunnskaper:
• Du må ha en bachelorgrad eller godkjent realkompetanse

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer elektronisk pensum, tilgang til Learning web og eksamensavgift

Eksamen / sertifisering

Når du er ferdig med kurset avlegger du en avsluttende eksamen