Profilanalyse og typeforståelse - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 1990

Kurset gir deg en grunnleggende innsikt i dine personlige preferanser, altså hva du liker å gjøre når du kan velge fritt. Det fokuserer på deg som person. Du starter med å svare på et spørreskjema basert på Optimas Organisasjonspsykologenes godkjente JTI-analyse (Jungs Type Index).

Profilanalyse og typeforståelse er et av kursene på LederskolenKurset er egnet for deg som ønsker å avklare egne preferanser før du velger studier og arbeidsoppgaver du skal vie mye av livet ditt til. Kurset hjelper deg å ta hensyn til hva du egentlig vil.

Det kreves ingen forkunnskaper, kun at du er ærlig overfor deg selv, er motivert for å bli bedre kjent med egne preferanser og er i stand til å kommunisere på Skype.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 180 dager fra den dagen du melder deg på. I praksis kan kurset fullføres på en snau uke, da det er du som har svarene, men ikke spørsmålene.

Læremidler som inngår i kursprisen: Lenke til JTI-spørreskjema og Lærehefte i Jungs typepsykologi, som sendes i posten etter at du har svart på spørreskjemaet og betalt for kurset. Vi lager også en personlig profilanalyse som du får på e-post.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen: Dersom man ønsker den personlige rapporten skrevet ut og satt inn i en mappe, kommer det en tilleggskostnad på kr 500,- inklusive porto.

Målgruppe: Kurset er for alle som ønsker å bli kjent med egne preferanser og forstå egen indre motivasjon og samtidig få grunnlag for å forstå hvordan teamarbeid fungerer og evt. ikke fungerer. Prosjektledere eller personer som jobber som prosjektmedarbeidere er en typisk målgruppe som kan ha stor nytte av dette.

Dersom man ønsker å sertifisere seg for gjennomføre slike analyser selv, finnes det muligheter for dette, i regi av Optimas Organisasjonspsykologene.

Krav til kursdeltagere på kurset:

Ingen forkunnskaper kreves.
Du må svare ærlig på 56 spørsmål på en link som sendes som e-post fra kursholder.
Du må svare på et påfølgende spørreskjema når kursheftet er mottatt.
Gjennomgang av spørreskjema med kursholder på Skype.

Karakterer og kursbevis: I og med at dette ikke er et ordinært kurs opereres det ikke med Bestått/Ikke bestått. Nettopp fordi personlige preferanser ikke handler om en fasit på rett eller galt, men kun måler dine ønsker om hvordan du vil innrette deg i livet ditt, dersom du kunne velge fritt. Derimot får du en 15 siders rapport som beskriver dine preferanser og som sammen med læreboka danner et godt grunnlag for både innsikt i egne og andres preferanser.

Kursbeskrivelse: Kurset er delt inn i følgende tre enheter:

1. Svar på 56 spørsmål på nett. Det krever at du svarer konsentrert og uten forstyrrelser og tar normalt ikke mer enn 15 minutter

2. Gjennomgå JTI-typeheftet og fylle ut et 15 siders dokument som mottas elektronisk og returneres når det er besvart elektronisk. Det tar normalt 1 time.

3. Samtale på Skype, der du gjennomgår trinn 1 og 2 med instruktøren. Dere deler skjerm og gjennomgår materialet og kommer fram til din personlige preferanseprofil og hva den kan brukes til i det praktiske liv. På slutten av samtalen får du din personlige rapport på e-post og kurset er ferdig.

Kurset gir deg grunnlag for bedre forståelse av deg selv og andre. Det er et godt utgangspunkt for å gjøre studievalg og innrette deg både i studier, på jobb og fritid.

Innhold:

Du får følgende innsikter:

Innledning til typebegrepet og Jungs psykologiske typer
Typeteoriens grunnelementer og personlighetsdimensjonene
Preferanser og typebestemmelse – Hva er en preferanse og type?
Preferansenes ulike karakter – Hva motiverer meg og andre?
Den ytre og indre verden – Energi, livsstil og mentale funksjoner
Dine sterke- og undertrykte sider – Håndtering av disse
Hvilke roller du foretrekker – eksempelvis i et prosjektteam
Lærings- og kommunikasjonsstil, som påvirker din karriere og arbeidsstil
Råd og tips for hvordan du bør innrette deg ut fra dine preferanser