Prestasjonsinnkjøp Verdibaserte anskaffelser - nettkursKursarrangør: NIMA Utdanning
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: fire digitale forelesninger
Pris: fra 9.990

Velkommen til et helt nytt kurs hvor du lærer å bruke prestasjonsinnkjøp som metode for å balansere kvalitet og pris i kommende innkjøpsprosesser.

Kurset passer for alle som har en arbeidshverdag som omfatter innkjøp og anskaffelser. Kursets deltakere er erfarne innkjøpere fra både privat næringsliv og offentlig sektor, med et felles mål om å bidra til mer effektive innkjøpsprosesser i fremtiden.

Kurset tar for seg hele innkjøpsprosessen og hvordan prestasjonsinnkjøp implementeres i de ulike fasene.

Kursets formål
Bidra til forenklede innkjøp ved å gi deg nødvendig kompetanse om prestasjonsinnkjøp. Slik kan du skape vinn/vinn-situasjoner med dine leverandører i fremtidige innkjøpsprosesser.

Du lærer:
å benytte prestasjonsinnkjøp som en effektiv metode for å få leverandøren til å levere på deres mål, samt hvordan metoden bidrar til å minimere risiko og redusere ressursbruk for både innkjøper og leverandør i konkurransegjennomføringen.

Vi ser nærmere på hvordan du som innkjøper, gjennom hele konkurransegjennomføringen, følger opp leverandørene. Ved å etterspørre konkret og faktabasert dokumentasjon dannes grunnlaget for effektiv oppfølging av leveransen og kontraktsgjennomføringen.

Sentrale emner
• Prestasjonsinnkjøp, begrep og definisjoner
• Prestasjonsinnkjøp vs. tradisjonelle innkjøp
• Innkjøpseffektivisering
• Hvordan lære av leverandørens kompetanse
• Risikostyring
• Leverandørsøk
• Forberedelsesfasen
• Evaluering og tildeling
• Gjennomføring
• Konkretisering og leveranse
• Kontraktsoppfølging
• CASE: Hvordan oppnå suksess med prestasjonsinnkjøp

Frivillig eksamen:
kan avlegges ved hjemmeoppgave i etterkant av kurset, for deg som ønsker å teste egne ferdigheter