Praktisk skatte- og regnskapskurs - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 7 timer
Pris: 1.750

Nettkurset Praktisk skatte- og regnskapskurs oppdaterer deg på nyheter innen skatte- og avgiftsområdet for 2017 og 2018, og siste års endringer innen regnskap og bokføring.

Viktige nyheter:
• Ny skattemelding for merverdiavgift. Dagens omsetningsoppgave blir fra 2017 erstattet av en helt ny skattemelding mva. Det er nødvendig å lære seg hvordan ny oppgave skal fylles ut for alle som i dag leverer omsetnings-oppgave.
• Ny skatteforvaltningslov. Alle forvaltningsreglene (klage, tilleggsskatt, bøter, frister mv.) for skatt og avgift blir fra 2017 samlet i én ny lov – skatteforvaltningsloven. Det er naturlig nok viktig å ha kjennskap til loven for alle som arbeider med skatt og avgift.
• Igjen endres skattleggingen av eierinntekter. Vi viser deg hvordan dine klienter kan tilpasse seg endringene på en fornuftig måte.
• Omklassifisering av lån fra eget selskap (avklaringer i 2016: hvor absolutte er reglene, hvordan skal unntakene tolkes, uavklarte problemer, mv).
• Nye formuesskatteregler fra 2017 – endret verdsettelse av aksjer, andeler, driftsmidler og tilhørende gjeld. Endringer for næringseiendom og sekundærbolig.
• Ny aksjesparekonto. Er dette et godt alternativ sammenlignet med andre mulige spareformer?
• Store foreslåtte forenklinger i aksjeloven (redusert krav til aksjekapital, fjerning av en rekke særattestasjoner, vesentlige endringer i reglene om avtaler mellom aksjonær og selskap, mv.).
• Andre nyheter, dommer og uttalelser, blant annet om delingsøkonomi, skillet vedlikehold/påkostning, endret beskatning av skogbruk og ny finansskatt.

Alt dette og mye mer gjennomgås, og målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2017 og 2018. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer.

NB! Sammen med kurset får du vår svært populære kursdokumentasjon. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet. Våre kursdeltakere bruker kursmappen som oppslagsverk i etterkant av kurset, og har på denne måten glede av kurset i hele 2018.

Målgruppe for kurset

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører/revisor/ rådgiver.