Praktisk skatte- og regnskapskurs 2018/2019 - NettkursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: 4 timer
Pris: 3.500

Nyhet! Kurset favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019.

Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og endringer. Vi ser blant annet på:
• Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
• Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019
• Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
• Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
• Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
• Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
• Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
• Nyheter i aksjeloven
• Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
• Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
• Kostnader som skal deles på flere virksomheter – får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
• Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

Målgruppe for kurset

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører/revisor/ rådgiver.