Praktisk skatte- og regnskapskursKursarrangør: Skattebetalerforeningen
Sted: Scandic Kristiansund
          Møre og Romsdal, Kristiansund
Kursadresse: Storgata 41, 6508 Kristiansund (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 3.600
Neste kurs: 15.12.2020 | Vis alle kursdatoer

Vårt årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. Går du på dette kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer! Kurset gir en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og endringer.

Kursinnhold:
• Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
• Skatteplikt / innrapportering av personalrabatter / naturalytelser - store endringer fra 2019.
• Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
• Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
• Status utvikling av regnskapslov / regnskapsstandarder
• Kravene til kassasystemer - praktisk vinkling
• Aksjeloven §3-8 - fortsatt like aktuelt - praktiske eksempler og fremgangsmåte
• Nyheter i aksjeloven
• Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
• Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
• Kostnader som skal deles på flere virksomheter - får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
• Tilskudd når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?

De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

Oppdateringstimer:
Regnskapsførere:
• 4 timer skatte- og avgiftsrett
• 1 time finansregnskap
• 1 time bokføring
• 1 time rettslære

Revisorer:
• 4 timer skatterett
• 2 timer regnskap
• 1 time annet

Advokater:
• 7 timer oppdatering

Målgruppe for kurset:
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Uttalelse fra fornøyd kursdeltaker:
Kjempefornøyd med dagen, og kursdokumentasjonen. Aktuelle tema og gode foredragsholdere. Gleder meg til neste år!
- Tina Regnskapsfører, Skien

Jeg har deltatt på det årlige skattekurset i over 10 år, og det gir meg den oppdateringen som er nødvendig. Kursmappa er et veldig nyttig hjelpemiddel etter kurset. Alltid hyggelig å treffe andre fagpersoner, og topp med julelunsj.
- Arne økonomimedarbeider, Harstad