Praktisk lønns- og personalarbeid - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Opptak hver dag, hele året
Varighet: 18 måneder
Pris: 5.700

Vi tilbyr kurs i praktisk lønns- og personalarbeid som nettkurs. Kurset tar opp hvordan vi skal håndtere og følge opp medarbeidere i ulike situasjoner.

Beskrivelse:
Praktisk lønns- og personalarbeid gir deg kunnskaper som gjør at du kan utføre det praktiske lønns- og personalarbeidet på en hensiktsmessig måte og mestre de mellommenneskelige forholdene dette arbeidet innebærer. Hovedfunksjoner og arbeidsoppgaver i personalfunksjonen blir behandlet, og hvem som bør gjøre hva.

Praktisk lønns- og personalarbeid består av følgende tema:
• Lønns- og personalavdelingenes oppgaver og plassering i organisasjonene
• Rekrutteringsprosessen
• Rutiner ved fravær, sykdom, permisjon og ferie
• Timelister, personalregistrering og statistikk
• Rapportering til det offentlige
• Medarbeidersamtaler
• Oppsigelse
• Pensjon
• Personalarkiv

Gjennomføring:
Studieløpet ditt er basert på arbeid med pensum, veiledningstekster, øvingsoppgaver, innsending av obligatoriske oppgaver, samt gjennomføring av en skriftlig eksamen. Fagstoffet på kursets nettsider er ordnet i en bestemt rekkefølge, slik at du lett forstår hva du skal gjøre til enhver tid. Du har gjennom hele studieløpet tilgang til en personlig veileder som svarer på faglige spørsmål og som kommenterer innsendingsoppgavene dine. I tillegg har du mange muligheter til å samarbeide og kommunisere med dine medstudenter på kursets nettsider.

Målgruppe for kurset

Opptakskrav:
• Det er ingen spesielle opptakskrav, men grunnleggende kunnskaper i bruk av PC, e-post og Internett er nødvendig.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer:
• Tilgang til klasserom på nett
• Veilederoppfølging
• Retting av innsendingsoppgaver
• Kurs i studieteknikk

Eksamen / sertifisering

Det arrangeres ikke eksamen for dette enkeltkurset. Det tilbys imidlertid én avsluttende eksamen som dekker innholdet i alle enkeltkursene som inngår i denne utdanningen.

Når eksamen er avlagt vil du få tilsendt vitnemål fra Høyskolen Kristiania Nettstudier. Du vil også få tilsendt kursbevis når alle obligatoriske oppgaver er godkjent.