Praktisk endringsledelse



Sted: Kiwa Teknologisk Institutt
          Oslo, Økern
Kursadresse: Kabelgata 2, 0580 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 dager
Pris: 14.990

Vi tilbyr kurs i praktisk endringsledelse. Vårt kurs i praktisk endringsledelse er et eksklusivt program, i samarbeid med iProsess. Målet er å gi ledere kunnskaper og ferdigheter til å lede endringer og takle motstand på en målrettet og hensiktsmessig måte.

Antall deltakere er begrenset, slik at vi sikrer tett oppfølging og høy kvalitet, både på samlingene og i de individuelle ledersamtalene mellom samlingene. Du vil også utvikle et unikt nettverk med de andre deltagerne, som du vil kunne dra nytte av gjennom hele din yrkeskarrière.

Kursinnhold:
For å lykkes med endringer, uansett hvilke endringer, må du som leder mestre situasjonen og motivere medarbeiderne til å bli med på prosessen. I dette kurset får du gode råd basert på erfaring fra praktiske situasjoner. Du får også konkrete verktøy å jobbe etter. Kurset gir deg økt kompetanse og kan utvikle din personlig styrke, slik at du kan opptre som en stødig, troverdig, målrettet, effektiv og ansvarlig leder i endringer og omstillinger.

Hvorfor velge oss?
Kiwas erfaring og kompetanse på oppbygging og bruk av ledelsessystemer, gjør endringer til en viktig del av vår hverdag. For å få endringsprosessene til å fungere også på det organisasjonsmessige nivået, har vi inngått partnerskap med iProsess, som har bistått mange organisasjoner som står i endringsprosesser.

Kiwa og iProsess utfyller hverandre veldig godt. Vårt samarbeid kan dermed gjøre din virksomhet sterkere og mer robust til å gjennomføre den kontinuerlige forbedringen som er essensiell for en bærekraftig utvikling, av såvel organisasjonen som produktene og tjenestene deres.

Litt om kursholder:
Kursholder Tor Berntsen er organisasjonspedagog og har 15 års erfaring med lederutvikling og rådgivning. Tor er opptatt av den menneskelige faktoren i arbeidslivet. Han har evnen til å formidle budskap slik at folk opplever å bli respektert og motivert til å handle.

Målgruppe for kurset

Ledere i virksomheter i endring som ønsker en praktisk innføring i hvordan endringer kan fasiliteres og ledes.