Praktisk anvendelse av Sparx EAKursarrangør: Bouvet
Sted: Bouvet-huset
          Oslo, Majorstuen
Kursadresse: Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 16:30
Varighet: 2 dager
Pris: 12.500
Neste kurs: 14.11.2019 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i praktisk anvendelse av Sparx EA. Sparx Enterprise Architect et av verdens, og Norges, mest brukte verktøy for modellering, visualisering, publisering og design av arkitekturer.

Innhold:
Verktøyet støtter bruk og tilpasning av en rekke modelleringsstandarder, deriblant UML, TOGAF / Archimate, BPMN og Entity-Relationship i tillegg til avansert publiserings- automatiserings-, og datautvekslingsfunksjonalitet. Enterprise Architect er en robust og effektiv plattform for planlegging, gjennomføring, styring og formidling av endringer i komplekse omgivelser.

Etter kurset skal du kunne:
• Navigere i verktøyets grafiske grensesnitt
• Med ulike teknikker forstå hvordan modeller kan bygges med et moderne verktøy
• Foreta analyser på ulike nivåer i modelleringen
• Kunne generere bra dokumentasjon med rikt innhold
• Forstå muligheter for å tilpasse verktøyet til spesifikke behov
• Ha innblikk i muligheter for integrasjon med andre verktøy

Agenda:

Introduksjon til Enterprisearkitektur - verktøy:
• Hva er Enterprise Architect
• Behovet og fordelen med Enterprise Architect
• Typer av arkitektur og relevante notationsstandarder
• Hvorfor modellere
• Hvorfor et verktøy

Introduksjon til Sparx Enterprise Architect:
• Lisenstyper og muligheter for oppsett av EA
• Flytende og lokale lisenser
• Fil eller databasebasert. Lokal eller cloud
• Reusable assets
• MDG teknologier Sparx Enterprise Architects kobling til omverdenen
• Grunnleggende funksjoner
• Introduksjon til grensesnittet
• Sikkerhet og locking

Virksomhetsarkitektur:
• Hva er virksomhetsarkitektur: Mål, aspekter og standarder
• Hvordan modelleres virksomhetsarkitektur
• En kort oversikt over TOGAF og Archimate

Forretningsarkitektur:
• Hva er en forretningsarkitektur
• Hvordan kan forretningsarkitetruen modelleres
• Tjenester, grensesnitt og funksjoner
• Prosesser

Informasjonssystemarkitektur:
• Domenemodellering
• Entity Relationship (databasespesifikk)

Applikasjonsarkitektur:
• IT tjenester og funksjoner
• Applikasjoner og grensesnitt

Teknologiarkitektur:
• Infrastruktur / plattformtjenester og funksjoner
• Komponenter og grensesnitt

Modellering av endringsbehov:
• Interessenter
• Drivere og assessments
• Mål og krav

Modellering av endringsgjennomføring:
• Plattformer og transisjoner
• Prosjekter, programmer, og endringspakker
• Gap analyse og heat maps

Sporbarhet i Sparx Enterprise Architect:
• Sporbarhet fra krav till realisering
• Relasjonsmatriser
• Granskningsfunksjon (audit)

Inn og Ut i Sparx Enterprise Architect:
• Hvordan lages en RTF dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect
• Hvordan lages en HTML-dokumentasjon i Sparx Enterprise Architect
• Modellinformasjon via XMI

Tilpasning av EA til egne behov:
• Skripting og automatisering
• UML profiler og MDG pakker
• Templates

Integrasjon med andre verktøy:
• JIRA og Confluence
• Andre UML verktøy
• Gjennom skripting

Pedagogisk opplegg:
Kurset gjennomføres med en blanding av teori og praksis ved bruk av verktøyet. Som deltaker oppfordres du til å komme med spesifikke problemstillinger du ønsker å få belyst.

Målgruppe for kurset

Kurset retter seg mot du som arbeider med kravhåndtering, er arkitekt, utvikler eller program / prosjektleder innen forretning, virksomhet og IT.

Forkunnskaper:
• Det er en fordel om du kjenner til Archimate

Kursmateriell

Du får utdelt et kompendium med kursmateriell samt det scenario som skal modelleres.