Praktisk ProsjektledelseKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 4 dager
Pris: 18.000

Vi tilbyr kurs i praktisk prosjektledelse. Kurset gir innføring i hvordan lede og styre prosjekter. Kurset følger en trinn for trinn opplæring hvor det gjennomgås teori etter metodikken Målrettet Prosjektstyring.

Deltakerne får gruppeoppgaver som er knyttet til å planlegge et prosjekt relatert til egen virksomhet, noe som gjøre kurset spesielt utbytterikt. Kursinstruktør har meget lang, praktisk erfaring fra ulike prosjekter i næringslivet og det offentlige. Med kursets metodikk sammen med erfaring man gjør seg, skal man kunne lede prosjekter av ulik størrelse og karakter på en mer profesjonell og sikker måte.


Kursinnhold:

Dag 1)
• Innledning
• Prosjektledelse og prosjektleder rollen
• Prosjektmandat og prosjektdirektiv
• Metodeoversikt: Målrettet prosjektstyring
• Overordnet planlegging
• Milepælsplan
• Planleggingsmetodikk
• Gruppearbeid milepælsplanlegging
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Organisering av prosjekter
• Ansvarskart
• Overordnet organisering
• Detaljplanlegging og -organisering
• Gruppearbeid knyttet til Prosjektansvarskart
• Oppsummering av dagen

Dag 2)
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Prosjektansvarskart
• Gruppearbeid knyttet til Aktivitetsansvarskart
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Aktivitetsansvarskart
• Oppfølging og rapportering i prosjektarbeid
• Oppsummering av dagen og diskusjon

Dag 3)
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Oppsummering av erfaringer fra 2 første dager
• Gjennomgang og diskusjon av utvalgte prosjekter (egenprosjekter)
• Risikostyring i prosjekter
• Læringspunkter og gode råd
• Oppsummering av dagen

Dag 4)
• Ressurs-, tids-, og kostnadsestimering
• Gruppearbeid knyttet til estimering
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Informasjons og forankringsstrategier i prosjekter
• Utforming av mandat og prosjektdirektiv
• Gruppearbeid knyttet til mandat og prosjektdirektiv
• Presentasjon og diskusjon av gruppearbeid
• Prosjektledelse og ansvar / roller i et prosjekt
• Oppsummering av dagen og kurset

Det vil i gjennomgang av teorien også bli lagt vekt på praktiske erfaringer fra både egen og andre virksomheter for å få en ramme rundt teorien som er relevant for kursdeltakerne. I denne sammenheng vil det spesielt bli nevnt viktige obs-momenter innen estimering, endringsledelse, kommunikasjon mellom prosjekt og omverdenen, teamwork og kvalitetssikring i prosjektet, samt bli lagt spesiell vekt på prosjektlederollen og hva den innebærer


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Ingen forkunnskaper er nødvendig, men det er en fordel om deltakerne har noe erfaring med prosjektarbeid