PowerPoint grunnleggendeKursarrangør: Gateway AS
Sted: Solli Plass
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 2 dager
Pris: 5.100

Vi tilbyr grunnleggende kurs i PowerPoint. Deltakerne vil lære teori og teknikker for å kunne lege en pen presentasjon, og teknikker for fremvisning av en presentasjon.

Målsettingen er at deltakerne skal på en effektiv måte kunne benytte PowerPoint som presentasjons-verktøy etter at kurset er ferdig. De vil lære å bruke de viktigste funksjonene , og kjenne til grunnleggende prinsipper som programmet bygger på. Deltakerne vil lære å produsere enkle presentasjoner, og sette opp fremvisning eller utskrift av disse. Deltakerne vil også få generelle råd om hvordan en presentasjon bør se ut.


Kursinnhold:

Bli kjent med PowerPoint:
• Programvinduet, bakgrunnsmaler, metode mm.

Utforming:
• Teori rundt utforming av en presentasjon

Tekst:
• Sette inn og redigere og formatere tekst i en presentasjon

Bilder:
• Sette inn og plassere / redigere bilder

Organisasjonskart:
• Lage og sette inn organisasjonskart

Diagram:
• Lage og sette inn et diagram i PowerPoint. Kopiere fra Excel

Autofigurer:
• Lage egne figurer

Utskrift:
• Utskrift av forskjellige elementer i PowerPoint

Lysbildefremvisning:
• Sette opp en presentasjon. Animasjon, Lysbildeovergang

PowerPoint og Web:
• Publisere en presentasjon på Internett

Hjelpemuligheter:
• Som hvordan bruke hjelpefunksjoner effektivt


Metodikk:
Gateway tilbyr praktisk og virkelighetsnær opplæring. I tillegg til å jobbe med kurs og opplæring, er våre instruktører også konsulenter som jobber med utvikling og problemløsninger i den aktuelle programvare. Dette betyr at instruktørene kjenner den praktiske bruk av programmet i ulike bedriftsmiljøer. Vi har som oftest små grupper på kurs, slik at kursleder kan ta seg av hver enkelt. Alle deltakere får egen PC under kurset. Kursleder vil vise ulike teknikker på storskjerm, deltakerne vil deretter få oppgaver der de kan prøve ut disse teknikkene.

Målgruppe for kurset

Forkunnskaper:
• Deltakerne bør ha kjennskap til bruk av Windows og Windows-programmer. Dersom man er ukjent med bruk av PC eller Windows-programmer kan man først gå på PC-intro kurs.

Kursmateriell

Dokumentasjon: DataPower - Kom i gang med MS PowerPoint