Portrett tegning og Portrett maling (helg)Kursarrangør: Oslo Kunstakademi
Sted: Akershus Festning
          Oslo, Sentrum
Kursadresse: Myntgata 2B, 0151 Oslo (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 helg
Pris: 2.500

Vi tilbyr helgekurs i portrett-tegning og portrett-maling. Vi arbeider etter levende modell, og gjennomgår forskjellige faglige problemstillinger. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå, -om du er nybegynner eller mer erfaren tilpasses leksjoner og veiledning individuelt.

Innhold:
Portrettering er et inspirerende utgangspunkt for å lære å tegne og male. Ansikter er det vi mennesker psykologisk gjenkjenner raskest, og vi har alltid vært opptatt av å avbilde personer, først og fremst som ansiktsgjengivelse. Å tegne eller male portrett er en av de mest populære uttrykksformene innen billedkunst. Dette er en mer intim person-gjengivelse enn akttegning, og gjennom større detaljering kan vi både skape et enda mer levende og "sjelfullt" uttrykk.

For likhet er proporsjoner viktig, men det er minst like viktig å forstå hodeformen og hvordan man tenker helhet i bildet hvis man skal lage et godt portrett. Vi arbeider etter levende modell, og gjennomgår forskjellige faglige problemstillinger. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå, -om du er nybegynner eller mer erfaren tilpasses leksjoner og veiledning individuelt.

Eksempler på temaer vi kommer inn på i løpet av kurset:
• Forståelse av hodet som form og bevegelse
• Enkel komposisjon / plassering på formatet
• Proporsjoner
• Lys/skygge
• Hodets anatomi
• Rytme
• Billedrom

Det er valgfritt hvilken materialteknikk man ønsker å arbeide med (f.eks. blyant, kull, kritt, pastell). Du blir fulgt opp i det materialet / redskapet du ønsker å lære, og læreren kan anbefale riktig redskap for deg, ut fra dine ambisjoner og ønsker. Nybegynnere anbefales å starte med blyant.

For de som har tatt kurset flere ganger før, vektlegges det å utvikle elevens personlige ”stemme” som kunstner. Da går en inn i mer avanserte aspekter av portretteringen, som blant annet fysisk likhet: Likhet i portretteringen er noe som bestemmes av kunstnerens proporsjonsforståelse, formsans, valør og evt. bruk av farger. Utover dette er det kunstnerens abstraksjonsevne og følelse for form og rytme, som skaper et levende og psykologisk uttrykk til portrettet.

Kurslærer: Frode Lillesund

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle som liker å tegne eller male

Kursmateriell

Anbefalt utstyr:
• Tegne- eller skisseblokk (minimum A3)
• Et utvalg blyanter (f.eks. H2, B2 og B6)
• Knettgummi

Anbefalt male-utstyr:
• Oljemaling (evt. vannløslig oljemaling)
• Lerret
• Pensler

(Kursdeltakerne får tilsendt detaljert liste med anbefalt utstyr i forkant av kurset)

Uttalelser

"Lær av de beste hvis du først skal lære deg tegning / maling / skulptur, - lær av Frode Lillesund, en svært dyktig lærer, fagmann og kunstner!"

"Frode Lillesund er en fantastisk kunstner og underviser og uavhengig av uttrykk og nivå vil skolen, faget og Frode ha noe å tilby!"

"Vil du lære å tegne, så er dette en av de beste lærerne jeg noensinne har vært borti!"