Pleiemedarbeider (nettkurs) - HelsekortetKursarrangør: Skagen Kompetanse AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Pris: 3990

Få grunnleggende kompetanse som pleiemedarbeider i helsesektoren. Etter fullført og bestått kurs, mottar du helsekortet og et kursbevis som dokumenterer dine kvalifikasjoner.

Helsekortet er et av kompetansekortene i SK6®+, utarbeidet med utgangspunkt i kompetansemålene til videregående opplæring (mot fagbrev helsefag).

Dette kurset foregår på nett og du vil gjennom tekst, bilder, figurer og video få opplæring i temaer som er viktig i jobben i ditt helserelaterte yrke. Du har en instruktør som er tilgjengelig for å svare på spørsmål. Kunnskapene kvalitetssikres med quiz og innsendingsoppgaver som blir kommentert av din instruktør.

Du har tilgang til kurset ett år fra oppstart og du kan gjennomføre det i ditt eget tempo. Ved bestått kurs vil du få tilsendt et kursbevis og navneskilt (Helsekortet) som bekrefter dette.

INNHOLD

Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
Yrkesetikk, holdninger, verdier, etiske dilemmaer
Kosthold og helse
Anatomi og fysiologi
Sykdomslære, omsorg og egenomsorg
Førstehjelp
ADL – dagliglivets aktiviteter og pasientens egne ressurser
Ergonomi, forebygging av belastningslidelser
Grunnleggende sykepleie
Begrepsavklaring i forhold til hjelpemidler
Brukermedvirkning
Verdighet og livets avslutning
Brukerrettigheter, lover og forskrifter, taushetsløfte
Enkel innføring i legemiddelbruk og legemiddelformer
Observasjon og dokumentasjon

Les mer om kurset her:
https://elaring.skagenkompetanse.no/kurs/helsekortet

Undersøk gjerne med ditt fagforbund om du kan få dekket kursavgiften.

Målgruppe for kurset

Du som ønsker deg jobb i helsesektoren eller ønsker å styrke dine kunnskaper i din jobb.

hjemmehjelp
pleiemedarbeider
pleieassistent
støttekontakt
personlig assistent