Planlegging etter plan- og bygningsloven - Universell utforming iKursarrangør: Universell Utforming AS
Sted: Hele landet
Hele landet
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i Planlegging etter plan- og bygningsloven - Universell utforming i plan og byggesak. I formålsparagrafen i plan- og bygningsloven heter det at «Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak».

Innhold:
Hva innebærer dette i praksis? Hvordan kan universell utforming ivaretas i kommuneplan- og reguleringsplanarbeid? Dette er tema som tas opp på kurset. Du får også en oversikt over relevante krav i byggteknisk forskrift, og du får se eksempler på gode løsninger.

Ta gjerne kontakt dersom du ønsker at vi skal holde kurs eller et foredrag på din arbeidsplass, om universell utforming i plan og byggesak – ta kontakt med fagansvarlig:

Karen-Anne Noer:
Utdanning:
Karen-Anne Noer er landskapsarkitekt (MNLA) og ble utdannet ved Norges landbrukshøgskole (NMBU) i 1993. Hun tok videreutdanning innen universell utforming i 2009 (Byrom og uteområder, NMBU/NTNU, 10 studiepoeng).

Arbeidserfaring:
Hun har mer enn 15 års erfaring fra Kongsvinger kommune hvor hun arbeidet med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Før det var hun ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta og på Norges Landbrukshøgskole.

Erfaring knyttet til universell utforming:
Arbeidsoppgavene i Universell Utforming AS er knyttet til universell utforming i plan, bygg og uteområder og omfatter rådgivning, utredninger, foredrag, kvalitetssikring og kartlegging av behov for tiltak.

I Kongsvinger kommune var Karen-Anne Noer kommunens kontaktperson innen universell utforming, ledet kommunens ressursgruppe og var koordinator for Funksjonshemmedes råd.