Planlegging - Service og samferdsel Vg1 - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 5990

Planlegging er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående kurs. Kurset dreier seg om å utarbeide og vurdere viktige beslutningsgrunnlag for etablering og utvikling av små virksomheter, produkter og tjenester.

Planlegging inngår i Service og samferdsel Vg1


Programfaget handler om anvendelse av teknikker og hjelpemidler fra fagområdene økonomi og markedsføring, og bruk av informasjonsteknologi. Forebyggende sikkerhetsarbeid og forberedelse av arbeidsfunksjoner som ivaretar en sikker, tidsriktig og miljøvennlig forflytting av mennesker og leveranse av varer og tjenester, er viktige temaer.

Kursbeskrivelse:

Faget er delt opp i følgende fem emner/studieenheter:
1 - Bedriften som en organisasjon
2 - Markedsføring og IKT
3 - Budsjetter, foretaksformer og kalkyler
4 - Personalledelse og rekruttering
5 - Samferdsel og sikkerhet

Hver studieenhet består av:
• kompetansemål for studieenheten
• tekst om emnet
• bloggoppgaver
• tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter
• innsendingsoppgaver som vurderes og kommenteres av lærer

Varighet:
Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.

Studiebelastning:
6 uketimer som tilsvarer 169 årstimer

Målgruppe for kurset

Planlegging er et av tre programfag på Service og samferdsel Vg1. Det kan også tas som enkeltstående nettkurs.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Planlegging for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: 2013

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
Vi anbefaler læreverket: Service og samferdsel Vg1, Fagbokforlaget: Ottesen, Lars: Øyen, Alf H.: Nørgaard, Per: Romuld, Kyrre: Sandøy, Siv: Johnsrud, Nils Petter 2009.

Eksamen / sertifisering

Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. Du må melde deg opp til privatisteksamen om du vil ha en eksamenskarakter.

Eksamen:
Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.