Plan- og bygningsrett – fordypningsserieKursarrangør: Senter for Eiendomsfag
Sted: Oslo
Oslo
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Alle 4 dagskurs kan tas sammenhengende eller hver for seg.
Pris: 5.500 pr dag
Neste kurs: 28.04.2020 | Vis alle kursdatoer

Senter for eiendomsfag inviterer til en serie med fordypningstilbud i plan- og bygningsrett, i form av fire dagskurs som tematisk og kronologisk omhandler deler av hovedinnholdet i Plan- og bygningsrett, 3. utgave – utgitt av Universitetsforlaget høsten 2018.

Kursansvarlig er advokat Stein Ness, som i en årrekke har arbeidet med juridiske temaer knyttet til eiendomsutvikling, både i advokatfirmaer innen eiendom og i eiendomsselskaper, for tiden Bane NOR Eiendom. Han er også medforfatter av boken Plan- og bygningsrett og har over lengre tid vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for plan- og bygningsrett.

Alle fire dagskurs kan tas sammenhengende eller hver for seg. Samtlige gjennomføres hos Senter for eiendomsfag, Øvre Vollgate 7 i Oslo, fra kl 09:00 til 16:00 hver av dagene. Nedenfor gjengis program for alle fire dager.

Fordypning 1: Arealplanlegging :
• Planavklaring – overordnede rammer og retningslinjer
• Oppstart av reguleringsarbeidet – plan- og sektormyndigheter
• Utarbeidelse av reguleringsplan – reguleringsbestemmelser
• Planprosessen – vedtakelse og rettsvirkninger

Fordypning 2: Gjennomføring av reguleringsplan
• Forholdet til private rettigheter
• Ekspropriasjon
• Refusjon
• Utbyggingsavtaler

Fordypning 3: Byggesak
• Krav til byggetomt
• Søknadsplikt
• Dispensasjon
• Byggesaksbehandling – krav til tiltaket

Fordypning 4: Ansvar, kontroll, tilsyn og sanksjoner
• Ansvarssystemet – lokal og sentral godkjenning
• Uavhengig kontroll
• Gjennomføring av tilsyn
• Overtredelsesgebyr og andre sanksjoner