Plan- og bygningsloven Søknad om byggetillatelseKursarrangør: Quality Norway AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: fra 7.250

Plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) setter en rekke krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi byggetillatelse. Dette kurset fokuserer på hva som må til for å få søknaden til å holde på første forsøk.

Alt for mange opplever problemer når de søker om tillatelse for å bygge. De opplysningene kommunen behøver for å behandle søknaden mangler rett og slett. Det blir stopp og ingen tillatelse, selv om selve prosjektet kan være greit. I beste fall blir prosjektet sterkt forsinket. Ofte er det vanskelig å forstå at det manglet noe i søknaden og vedleggene.

I dette kurset fokuserer vi derfor det som skal til for å få søknaden til å holde, blant annet:
• Hva er søknadspliktig og hva er ikke
• Hvem gjør hva
• Søknadsprosessen
• Byggeprosessen, nybygg, ombygging og rehabilitering
• Kvalitetssikring og kontroll
• Byggverket og gjennomføringsplanen
• Aktørene og ansvar
• Hjelpemidlene bygg søk, blanketter og vedlegg

Plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10) setter en rekke krav om og til opplysninger som skal inn til kommunen for at den skal kunne gi tillatelse. Utgangspunktet er at kommunen får de opplysningene den trenger og at den gir tillatelse på bakgrunn av de opplysningene den får. Det setter krav til at opplysningene er de riktige og at intet er glemt. Stor vilje til å bistå fra enkelte kommuner fører til overraskelser og negative erfaringer når man søker i andre kommuner. Det oppleves som tilfeldigheter og forskjellsbehandling. Men, reglene er de samme. Det går an å følge dem og få rask behandling av de gode prosjektene.

Målgruppe for kurset:
Kurset er laget for alle de som skal gjøre oppgaver som ansvarlig søker, skal kontrahere en ansvarlig søker eller som skal samhandle med en ansvarlig søker.