Pilotutdannelse helikopterKursarrangør: Scandinavian Pilots
Sted: Titusville i Florida, USA
          Utlandet, USA
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning

Bristow Group er verdens største helikopterselskap innen offshore relatert flyging regnet etter antall helikoptre. Selskapet opererer rundt 330 helikoptre gjennom hel eller delvis eide selskaper.

Bristow Academy har sin hovedbase i Titusville i Florida, USA. Skolen har også en sekundærbase - i New Iberia i Louisiana. I tillegg har skolen en base i Gloucester i England. Etter antall helikoptre og antall elever blir Bristow Academy regnet som den klart største sivile helikopterskolen i verden. Skolen har pr januar 2012 ca 80 skolehelikoptre til disposisjon - hvorav ca 60 skolehelikoptre i Titusville.

Ingen helikopterskoler i verden har utdannet flere skandinaviske elever hvert år enn Bristow Academy. De senere årene har det blitt utdannet i gjennomsnitt ca 50 - 60 skandinaver ved skolen hvert år.

Det er til enhver tid skandinaviske instruktører ved Bristow Academy. Skolen utdanner rundt 200 sivile piloter hvert år og spesialutdanner rundt 50 militære/politi piloter hvert år.

Bristow Academy er godkjent som helikopterskole både av det amerikanske luftfartstilsynet FAA og det europeiske luftfartstilsynet JAA/EASA. Elevene kan følgelig ta både en FAA utdannelse og en JAA/EASA utdannelse eller en kombinasjon av både JAA/EASA og FAA. Ingen andre helikopterskoler i verden kan tilby en slik kombinasjon for yrkesutdannelse til helikopterpilot.

Elever som tar JAA/EASA utdannelse ved skolen trenger ikke "konvertere" sine JAA/EASA sertifikater når de returnerer til Europa.

Gjennom menyen til venstre vil du få en meget detaljert innføring i de fleste emner som har tilknytning til en helikopterpilot utdannelse gjennom Bristow Academy og mange andre temaer forbundet med en slik utdannelse.

Informasjonen blir forsøkt oppdatert så ofte som mulig, men som du snart vil se så omfatter informasjonen veldig mange detaljer. Det er ikke alltid like enkelt å holde seg oppdatert på alle detaljene til enhver tid. Ta derfor høyde for at informasjonen kan inneholde opplysninger som ikke er helt oppdatert til enhver tid.

Vis flere tilsvarende kurs: