Personløfter / liftkurs klasse A-B-C - nettkursKursarrangør: Kompetansebedriften
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 08:30 - 15:30
Varighet: 1 dag
Pris: 2.200
Neste kurs: 03.08.2021 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i lift og personløfter klasse A-B-C som nettundervisning for alle som har behov for økt kompetanse innenfor fagområdet. Våre instruktører på personløfterkurs består av bransjefolk med erfaring fra store prosjekter.

Innhold:
Hensikten med personløfterkurset er å gi personer som arbeider i høyden med lift og personløfter kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. En skal kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker unngås. Personløfterkurs vil skape en bevisst holdning til de farene som kan oppstå og bidra med å legge forholdene til rette for en trygg arbeidsplass. Man kan på mange måter si at vi skaper ekte arbeidsfolk med sunn fornuft og med en respekt overfor maskinene som tas i bruk, like mye som kollegaers sikkerhet på arbeidsplassen.

Agenda:
• Lover og forskrifter
• HMS - helse, miljø og sikkerhet
• Uønskede hendelser
• Sakkyndig og daglig kontroll
• Merking og løftetabeller
• Typer og bruksområder
• Konstruksjon og virkemåte
• Praktisk gjennomgang

Stedsbeskrivelse:
Teori på nett og praksis hos Kompetansebedriften AS

Målgruppe for kurset:
Liftkurset egner seg for alle bransjer hvor lift og personløfter er vanlige arbeidsredskaper

Krav til kursdeltager:
• Som kursdeltaker må du ha fylt 18 år, og du må også beherske språket kurset gjennomføres på.

Kursspråk:
• Kurset holdes på norsk

Eksamen / sertifisering:
Praksis gjøres med begrenset antall deltakere pr praksis del av kurset, med enn til hver tid gjeldende smitteverntiltak. Praksis avtales fortløpende etter fullført teori kurs. Eksamen gjøres på nett elektronisk.