Personlig trener FloridaKursarrangør: Active Education
Sted: Florida
          Utlandet, USA
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 måneder
Pris: 62.900

Kombiner komplett PT-basis utdannelse med reise og opplevelser i USA. Ved vår skole i Florida er du del av en norsk studentgruppe, med de beste norske og amerikanske forelesere innen treningsbransjen. Nettstudie med 8 ukers opphold i Florida.

Vi ordner flybillett, bosted og alt du trenger for et fantastisk opphold! Ved siden av den ordinære nett- og samlingsbaserte undervisningen på Personlig Trener Basisstudiet i Norge, vil du i PLUSS-delen gjennomføre et 8 uker langt opphold i Florida, USA. Du vil gjennom denne tilleggsdelen få undervisning av dyktige amerikanske forelesere og trenere, og oppnå den anerkjente NASM-CPT-sertifiseringene som styrker din kompetanse betydelig.

Innhold:
• Varighet på 6 måneder
• 30 studiepoeng (Høgskolen i Innlandet)*
• Støtte fra Lånekassen på opptil kr 62.244,-**
• Studieavgift (pris på utdanningen) er kr 62.900,-
• Mulighet for nedbetaling av studieavgiften gjennom SVEA
• 8 uker nettbasert undervisning som du følger hjemmefra før avreise til USA
• 8 uker langt studieopphold i Florida
• Felles reise og bosted med norske studenter
• Norske ledere og faglærere tilstede under hele oppholdet
• Certified Fitness Instructor (Europe A. L3)
• Certified Personal Trainer (Europe A. L4)
• NASM Certified Personal Trainer (USA)

Hvordan gjennomføres studiet:
Studiet gjennomføres i to deler: Først gjennomføres 8 uker nettbasert undervisning som du følger hjemmefra. Denne delen dekker emnene anatomi, biomekanikk, fysiologi og treningslære. Så reiser du sammen med de andre studentene i en organisert fellesreise til Florida, USA. Gjennom oppholdet på 8 uker får du et tilrettelagt opplegg med tett oppfølging av både norske ansatte fra Active Education og amerikanske forelesere ansvarlig for undervisningen i PLUSSdelen av studiet. Etter retur til Norge avsluttes studiet på den elektroniske læringsportalen (nettbasert), der innlevering av praksisrapport har frist 3 uker etter retur fra USA. Samlet varighet på studiet er i overkant av 5 måneder.

Hvilken kompetanse får jeg:
Personlig Trener Pluss gir følgende kompetanse og sertifiseringer:
• 30 studiepoeng gjennom den norske delen av studiet (Høgskolen i Innlandet)
• Certified Fitness Instructor (EQF nivå 3)
• Certified Personal Trainer (EQF nivå 4)
• NASM-CPT (National Academy of Sports Medicine)

Hva koster det:
I tillegg til studieavgiften må du beregne kostnader til flybillett, bosted, etc. Vi har laget en oversikt over de viktigste kostnadsdriverne som gjelder for oppholdet i Florida i listen under (merk at prisene er omtrentlige og basert på dagens valutakurs og lokale priser. Den faktiske kostnaden kan bli noe lavere eller høyere enn i oversikten under):

Budsjett PT Pluss / Florida:
Lommepenger er utelatt fra det generelle budsjettet, da dette er svært individuelt og varierer fra student til student. Man kan holde levekostnadene på et lavt nivå hvis man ønsker det. Mat og drikke er generelt rimeligere enn i Norge, og alle leilighetene har kjøkken og kjøleskap slik at man kan lage alle måltider hjemme.

* Studiepoeng forutsetter at du har generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå. Les mer om opptakskrav under menyvalget «Info»**. Det maksimale støttebeløpet angitt gjelder for vårsemesteret (støttebeløpet for høstsemesteret er noe lavere). Se Lånekassen sine nettsider for mer informasjon. Selv om studiene gir rett til støtte, kan det være forhold ved den enkelte student som gjør at støttebeløpet blir redusert. Det er aldri en garanti for at du mottar maksimalt støttebeløp (uansett hvilket studie du søker), og den enkelte søker må forholde seg til vedtak fra Lånekassen når søknad behandles der.

Målgruppe for kurset

Studiet retter seg mot personer som har spesifikk interesse for fysisk aktivitet og helse og som i fremtiden ønsker å jobbe med tilrettelegging av trening og fysisk aktivitet for individ og grupper.

Forkunnskaper:
• Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå