Personlig kunstutvikling (1 kveld i uken)Kursarrangør: Nydalen Kunstskole AS
Sted: Nydalen Kunstskole
          Oslo, Nydalen
Kursadresse: Gjerdrumsvei 17, 0484 Oslo (kart)
Type:Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: 1 kveld / dag i uken eller weekendkurs
Varighet: 1 år deltid

Vi tilbyr kurs i personlig kunstutvikling 1 dag / 1 kveld i uken eller som weekender. Som deltaker går du gjennom en prosess der ditt kunstneriske prosjekt skal løftes til et høyere og mer profesjonelt nivå.

Innhold:
I den innledende prosessen får du kontakt med din intensjon og starter en reise der læreren med solid faglig tyngde følger deg gjennom en faglig og håndverksmessig utvikling. Du får tydelig og direkte veiledning på hva som er dine faglige kvaliteter og hva som er potensialet i ditt kunstneriske arbeid. Gjennom året fokuseres det på temaer som Big Painting, Serielt Arbeid eller Portefolie.

I tillegg presenterer alle elevene sine utvalgte kunstnere på skolens audiovisuelle utstyr og holder en liten forelesning om disse. Gjennomganger av dine og andres arbeider vil gi deg innsikt i kunsten langt ut over ditt personlige ståsted. Slik blir deltakerne godt kjent med hverandre og dette danner grunnlag for gode og faglige miljøer. Personlig kunstutvikling avsluttes kunstprosjektet med en utstilling som elevene skaper selv, separat eller kollektivt.

Målgruppe for kurset

Dette er et tilleggsår for dem som har tatt billedkunstutdanningen og eller fordypningsåret, eller har annen tilsvarende kunstutdanning fra annet lærested. Det er etter den felles skoleringen det virkelig begynner å skje, alle læringen transformeres til et nytt nivå, det er nå ditt kunstneriske arbeid virkelig formes og utvikles og din bevissthet rundt hva du er som kunstner modnes. Studiet avsluttes med en utstilling.